MENU GŁÓWNE

Patronat Honorowy

 
LogotypMIBpoziom

Patronat


Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich
 
 
IBDiM

Partner Strategiczny

 
logo Eurovia

Partnerzy

 
 
 
stowarzyszenie
 
 
 
 
 

Firma Wspólpracująca

 
 
 
 

Patronat Medialny

NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016

Kraków, 24-25 listopada 2016 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym "Drogowe Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych oraz betonu cementowego – NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016". Będzie to jubileuszowe XX wydarzenie z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, które odbędzie się bezpośrednio po II Ogólnopolskim Seminarium Specjalistycznym - „Hydroizolacje, nawierzchnio-izolacje i nawierzchnie jezdni na mostach – NAWIERZCHNIE MOSTOWE 2016”.

ZOBACZ FOLDER KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH

ZOBACZ LISTĘ REFERATÓW

                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patronat Honorowy:

Z przyjemnością informujemy, że III KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2016 zostały objęte Patronatem Honorowym Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Jacek Bojarowicz – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, potwierdził swój udział w planowanym na dni 23-25 listopada 2016 r. spotkaniu oraz zadeklarował aktywną współprace merytoryczną.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zachęcamy do zapoznania się z fotoreportażami oraz referatami z poprzednich edycji

KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2015:

-------> Fotoreportaż
-------> Wygłoszone referaty WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2015
-------> Wygłoszone referaty NAWIERZCHNIE DROGOWE 2015

KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2014:

-------> Fotoreportaż
-------> Wygłoszone referaty WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2014

-------> Wygłoszone referaty NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014

FORUM ASFALTY 2013

--------> Fotoreportaż
--------> Wygłoszone referaty

Zwróciliśmy się z wnioskiem o Patronat Honorowy do następujących instytucji i osób:

Sejmowa Komisja Infrastruktury
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Prezydent Miasta Krakowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Zwróciliśmy się z wnioskiem o Patronat do następujących instytucji i osób:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Związek Mostowców RP
Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich

Krajowa Rada Zarządców Dróg Powiatowych
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
Politechnika Krakowska
Polski Kongres Drogowy
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu

XX Jubileuszowe wydarzenie z cyklu

KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka – praktyka – biznes

Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016 ma za zadanie uporządkowanie wiedzy, zarówno technicznej jak i w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych stosowania różnych technologii wykonywania nawierzchni, kosztów ich realizacji oraz kosztów ponoszonych w okresie cyklu życia, trwałości nawierzchni i jej poszczególnych cech oraz aktualnych trendów rozwojowych.

W tworzącym się Programie Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016 obecne będą prezentacje dotyczące nawierzchni opartych na różnych lepiszczach. Chcemy poruszyć zagadnienia inżynierii wartości - przy zachowaniu założonych cech eksploatacyjnych nawierzchni, o stosowanym rozwiązaniu powinna przecież decydować przede wszystkim analiza ekonomiczna. W prezentacjach oraz podczas dyskusji, poruszone zostaną kwestie technologii wykonywania nawierzchni drogowych, parametrów techniczno – eksploatacyjnych, wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochronę środowiska oraz badań cech i oceny przydatności materiałów drogowych. Podczas Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016 zostaną omówione właściwości betonów asfaltowych o wysokim module sztywności oraz MMA w technologii na ciepło. Poruszone zostaną zagadnienie doboru właściwego lepiszcza do ekstremalnie wysokich temperatur nawierzchni, wymagania odnośnie do luminancji nawierzchni oraz problemy z oceną własności mieszanek mma. Prawdopodobnie będzie możliwe przedstawienie nowych wyników badania hałaśliwości różnego rodzaju nawierzchni. Wrócimy także do tematyki pojazdów przeciążonych oraz optymalizacji konstrukcji nawierzchni poprzez stosowanie materiałów „zbrojących”. Zamierzamy stworzyć okoliczności sprzyjające zaprezentowaniu wyników najnowszych badań oraz najciekawszych realizacji praktycznych.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Zasadniczym celem Seminarium NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom oraz dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.


Serdecznie zapraszamy do udziału
Komitet Organizacyjny