MENU GŁÓWNE 2017

Patronat Honorowy

 

GDDKiA

Patronat

 

 

spc

 

SITK logo

PK

Logo konwent Dyrektorow bez napisow
Konwent Dyrektorów Zrządów Dróg Wojewódzkich

KRZDP

IBDiM

 

 

PKD nowe logo male

logo OIGD CMYK pieczatka page 001

Patronat Medialny

 

 

edroga2

ViaExpert

90 RK logo patronat GRANAT

Obiekty inynierskie m w t kontra

winieta drogi 10 2011 kontra

Partner Stategiczny

Partner

 ORLEN ASFALT logo

Firma Współpracująca

 

 

Nascon logotyp cmyk przeciagniete page 001

 

 

 

 

Menard logo horizontal colours

IV KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2017 mają za zadanie uporządkowanie wiedzy, zarówno technicznej jak i w zakresie przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych stabilizacji podłoża gruntowego pod budowle drogowe, wzmacniania i remontów nawierzchni oraz stosowania różnych technologii ich wykonywania, kosztów realizacji oraz kosztów ponoszonych w okresie cyklu życia, trwałości nawierzchni i jej poszczególnych cech.

Poruszymy także tematykę aktualnych trendów rozwojowych w dziedzinie technologii nawierzchni, zwłaszcza w kontekście wyników prac badawczych wykonywanych w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych oraz aktualnych trendów rozwojowych w tej dziedzinie.

W Programie IV KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2017 obecne będą prezentacje dotyczące nawierzchni opartych na asfalcie i cemencie. W referatach oraz podczas dyskusji, poruszone zostaną kwestie technologii wykonywania nawierzchni drogowych, parametrów techniczno – eksploatacyjnych, wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochronę środowiska oraz badań cech i oceny przydatności materiałów drogowych.

Oprócz zagadnień technologicznych przedstawione będą także wyniki badania hałaśliwości różnego rodzaju nawierzchni. Wrócimy do tematyki pojazdów przeciążonych oraz optymalizacji konstrukcji nawierzchni poprzez stosowanie materiałów „zbrojących”. Szczegółowo omówione zostaną wyniki eksperymentalnych wdrożeń na odcinkach doświadczalnych nowoczesnego mikrodywanika uszorstniającego oraz nawierzchni przeciwspękaniowej. Zamierzamy stworzyć warunki sprzyjające zaprezentowaniu wyników najnowszych badań oraz najciekawszych realizacji praktycznych.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie starych problemów.

Zasadniczym celem IV KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2017 jest danie Uczestnikom sposobności wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom oraz dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału
Komitet Organizacyjny