MENU GŁÓWNE 2017

Patronat Honorowy

 

GDDKiA

Patronat

 

 

spc

 

SITK logo

PK

Logo konwent Dyrektorow bez napisow
Konwent Dyrektorów Zrządów Dróg Wojewódzkich

KRZDP

IBDiM

 

 

PKD nowe logo male

logo OIGD CMYK pieczatka page 001

Patronat Medialny

 

 

edroga2

ViaExpert

90 RK logo patronat GRANAT

Obiekty inynierskie m w t kontra

winieta drogi 10 2011 kontra

Partner Stategiczny

Partner

 

klotoida

 

Logo DEPOLLUTION

 

Logo Lhoist

 ORLEN ASFALT logo

Firma Współpracująca

 

 

MarbetWil

oat pl x1

kopalnia ogorzelec

 

 

Tensar Logo Red

laboratorium logo bogacki

 

 

Nascon logotyp cmyk przeciagniete page 001

PROGRAM IV KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2017

15 listopada 2017 (środa)

9.00 Otwarcie recepcji konferencji.

9.00 – 11:00 Serwis kawowy.

11.0011.15 Oficjalne otwarcie IV KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2017

mgr Ewelina Nawara – dyrektor wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne,

dr inż. Krzysztof Błażejowski - dyrektor Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o.o.,

dr hab. inż. Adam Zofka, prof. nadzw. IBDiM - Sekretarz Naukowy IBDiM,

mgr inż. Bożena Bernasik - z-ca dyrektora ds. technologii, GDDKiA Oddział w Krakowie,

dr inż. Igor Ruttmar - prezes zarządu TPA Sp. z o.o.,

mgr inż. Piotr Heinrich - prezes zarządu, OAT Sp. z o.o.

mgr Marek Dworak -sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

mgr inż. Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes

11.1511.30 „Budowa dróg krajowych w perspektywie 2014-2023” mgr inż. Katarzyna Weran,
mgr inż. Witold Zapaśnik
, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Centrala

11.3013.10 Sesja I. STABILIZACJA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

Przewodniczący Sesji: mgr Ewelina Nawara, mgr inż. Mirosław Bajor

1. „Wymagania nośności dla wzmocnionego podłoża – konsekwencje braku spójności Katalogu i normy na roboty ziemne”. [20’] dr inż. Piotr Jaskuła, kierownik Zespołu Budowy Dróg, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska

2. „Wpływ technologii nawierzchni drogowej na dobór metody stabilizacji podłoża gruntowego”. [20’] mgr inż. Przemysław Gos, Menard Polska Sp. z o.o.

3. „Zastosowanie SOFTBETON-u do wzmacniania słabonośnego i ściśliwego podłoża gruntowego, wykonywania nowych warstw i remontów konstrukcji drogowych”. [15’] mgr inż. Hanna Jarosz, Cellcontec GmbH

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [30’]

13:10 – 14.15 Obiad

14.15 – 16.05 Sesja II. RECYKLING. EKOLOGIA

Przewodniczący Sesji: dr inż. Piotr Jaskuła; dr inż. Igor Ruttmar

1. „Rozkład naprężeń w konstrukcji nawierzchni podatnej a trwałość podbudowy recyklowanej z dodatkami”. [15’] prof. dr hab. inż. Marek Iwański; dziekan Wydziału Architektury i Budownictwa, kierownik Katedry, dr inż. Grzegorz Mazurek, dr inż. Przemysław Buczyński, Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Politechnika Świętokrzyska

2. „Właściwości funkcjonalne mieszanek z granulatem asfaltowym”. [15’] dr inż. Wojciech Bańkowski, z-ca kierownika Zakładu Technologii Nawierzchni, IBDiM

3. „Badania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem ścinek bitumicznych gontów papowych”. [15’] dr inż. Piotr Zieliński, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska

4. „Redukcja uciążliwości parogazów asfaltu dla środowiska i mieszkańców” .[15’] mgr inż. Marek Szatkowski, Westrand Depollution

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [30’]

16.05 – 16.35 Przerwa kawowa i poczęstunek

16:3518.25 Sesja III. DIAGNOSTYKA, PROJEKTOWANIE I OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI

Przewodniczący Sesji: dr hab. inż. Adam Zofka, prof. nadzw. IBDiM; dr inż. Piotr Zieliński

1. „Jak dostrzec niewidoczne? Metoda georadarowa jako wsparcie efektywnego projektowania wzmocnień nawierzchni”. [15’] mgr inż. Małgorzata Wutke, specjalista ds. badań, TPA Sp. z o.o.

2. „Czynniki wpływające na jakość projektu wzmocnienia nawierzchni”. [15’] mgr inż. Aleksandra Zawadzka, specjalista ds. inżynierii nawierzchni, TPA Sp. z o.o.

3. „Zastosowanie siatek stalowych w nawierzchniach drogowych”. [15’] mgr inż. Tomasz Krawczyk, dyrektor generalny Gruppo Bitumi Poland Sp. z o.o., przedstawiciel Bekaert

4. „Nowe rozwiązanie w konstrukcji nawierzchni istotnie zwiększające trwałość zmęczeniową. Indywidualne projektowanie metodą mechanistyczną - program MWS Pavement Design”. [15’] mgr inż. Małgorzata Garbacz, dyrektor techniczny, Nascon Sp. z o.o.

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [30’]

18.30 – Uroczysta kolacja Seminarium WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2017

18.30 – 19.30 Serwis kawowy.

16 listopada 2017 (czwartek)

9.00 Otwarcie recepcji konferencji.

9.00 – 11:00 Serwis kawowy.

11.0011.30 Oficjalne otwarcie Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2017

mgr Ewelina Nawara – dyrektor wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne,

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca - dyrektor Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej, Kierownik Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska,

mgr inż. Tomasz Pałasiński – dyrektor Oddziału GDDKiA w Krakowie,

dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o.o.,

dr inż. Igor Ruttmar, prezes zarządu TPA Sp. z o.o.,

dr hab. inż. Adam Zofka, prof. nadzw. IBDiM, Sekretarz Naukowy IBDiM,

mgr Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa,

mgr inż. Andrzej Gruszka, dyrektor Oddziału Kraków, Eurovia Polska SA,

mgr inż. Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes

11.3013.25 Sesja I. ZARZĄDZANIE I INNOWACJE

Przewodniczący Sesji: mgr Ewelina Nawara, mgr inż. Mirosław Bajor

1. „Bariery stosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w nawierzchniach drogowych w Polsce”. [20’] dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o.o.

2. „Sposoby zarządzania nawierzchniami na świecie. Zagadnienia społeczno-ekonomiczne przy wyborze technologii budowy i remontu nawierzchni drogowych”. [20’] dr hab. inż. Adam Zofka, prof. nadzw. IBDiM, Sekretarz Naukowy IBDiM

3.Future Roads”. [30’] dr inż. Igor Ruttmar, prezes zarządu, dr inż. Aleksander Zborowski, dyrektor ds. badań i rozwoju, TPA Sp. z o.o.

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [30’]

13:25 Wspólna fotografia Uczestników w hotelowym lobby

13:3014.40 Obiad

14.40 – 16.30 Sesja II. INNOWACYJNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE

Przewodniczący Sesji: dr inż. Krzysztof Błażejowski, dr hab. inż. Adam Zofka, prof. nadzw. IBDiM

1. „Power Road® - koncepcja konstrukcji drogowej wykorzystującej odnawialne źródła energii”. [15’] mgr inż. Dawid Żymełka, dyrektor techniczny, Eurovia Polska S.A.

2. „Gripfibre® - wnioski z realizacji cienkich dywaników emulsyjnych z włóknami w 2017 roku”. [15’] mgr inż. Wojciech Sorociak, specjalista ds. rozwoju produktu, Eurovia Polska S.A.

3. „Nawierzchnie oczyszczające powietrze”. [15’] mgr inż. Karolina Pełczyńska, Starszy Specjalista ds. Inżynierii Nawierzchni, TPA Sp. z o.o.

4. „Lekkie kruszywa sztuczne z osadów ściekowych i odpadów mineralnych”. [15’] dr hab. inż. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, wiceprezes NOT

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [30’]

16.30 – 17.00 Przerwa kawowa i poczęstunek

17:0018.55 Sesja III. PROJEKTOWANIE i KALKULOWANIE

Przewodniczący Sesji: mgr inż. Bożena Bernasik; dr inż. Igor Ruttmar

1. „Projektowanie na 50% wymaganej trwałości”. [20’] dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o.o., dr hab. inż. Adam Zofka, prof. nadzw. IBDiM, Sekretarz Naukowy IBDiM

2. „Metodologia mechanistyczno-empirycznego projektowania konstrukcji nawierzchni”. [15’] dr inż. Aleksander Zborowski, dyrektor ds. badań i rozwoju, TPA Sp. z o.o.

3. „Uwzględnienie wpływu stabilizacji kruszywa georusztami heksagonalnymi w projektowaniu konstrukcji nawierzchni”. [15’] mgr inż. Piotr Mazurowski, dyrektor ds. technologii, Tensar Polska Sp. z o.o.

4. „Analizy kosztowo-ekonomiczne budowy nawierzchni drogowych”. [15’] dr inż. Ewa Ołdakowska, Zakład Inżynierii Drogowej, Politechnika Białostocka

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [30’]

18.55 – 20:00 Serwis kawowy

20.0024.00 Bankiet Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2017

17 listopada 2017 (piątek)

8.00 – 9:30 Serwis kawowy.

9.30 – 11.10  Sesja IV. CECHY POWIERZCHNIOWE. EKOLOGIA.

Przewodniczący Sesji: mgr inż. Piotr Dąbrowski; mgr inż. Sebastian Witczak

1. „O wybranych problemach oceny odbiorczej poślizgowości (szorstkości, właściwości przeciwpoślizgowych) nawierzchni drogowych”. [20’] dr inż. Dariusz Godlewski, Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska, mgr inż. Stanisław Szpinek, Specjalista ds. diagnostyki nawierzchni drogowych i statystycznej analizy wyników badań, Polska Inżynieria Sp. z o.o.;

2. „O wybranych problemach oceny odbiorczej równości nawierzchni drogowych”. [20’] dr inż. Dariusz Godlewski, Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska, mgr inż. Stanisław Szpinek, Specjalista ds. diagnostyki nawierzchni drogowych i statystycznej analizy wyników badań, Polska Inżynieria Sp. z o.o.;

3. „Ocena nawierzchni drogowych z wykorzystaniem platformy S-mileSys w obszarze inteligentnego miasta”. [15’] dr inż. Marcin Staniek, Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [30’]

11.10 – 11.40 Przerwa kawowa

11.40 – 13.30 Sesja V. NAWIERZCHNIE BETONOWE. PRZECIĄŻENIA

Przewodniczący Sesji: mgr inż. Piotr Kijowski; mgr inż. Witold Zapaśnik

1. „Czynniki wpływające na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni betonowych”. [15’] mgr inż. Sebastian Witczak, członek zarządu, dyrektor ds. technicznych, TPA Sp. z o.o.

2. „Wyrównywanie i teksturowanie nawierzchni betonowych”. [15’] mgr inż. Piotr Heinrich, prezes zarządu, OAT Sp. z o.o.

3. „Betonowe drogi samorządowe”. [15’] mgr inż. Piotr Kijowski, dyrektor Doradztwa Technicznego, Stowarzyszenie Producentów Cementu

4. „Właściwości systemów dynamicznego ważenia pojazdów Weigh-in-Motion” [15’] dr inż. Piotr Burnos; prof. dr hab. inż. Janusz Gajda; Katedra Metrologii i Elektroniki, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [30’]

13.30 – 13.55 Podsumowanie IV KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2017, ZAPOWIEDZI I ZAKOŃCZENIE

mgr Ewelina Nawara

dr inż. Krzysztof Błażejowski,                                      „Informacja o założeniach programowych V KRAKOWSKICH
                DNI NAWIERZCHNI 2018, Kraków, 14-16 listopada 2018 r. ”

dr hab. inż. Adam Zofka, prof. nadzw. IBDiM,          „Informacja o programie II Forum ASFALTY 2018,
                 Kraków 7-8 marca 2018 r.”

mgr inż. Mirosław Bajor

14.00 Obiad

14.00 – 16.00 „Radiostrada” na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków

audycja zajmującą się motoryzacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes

14.00 – 16:30 Serwis kawowy

IV KRAKOWSKIM DNIOM NAWIERZCHNI 2017 towarzyszyć będzie tematyczna wystawa.