KDN19 panel

MENU GŁÓWNE 2019

Patronat Honorowy

LogotypMIpoziom

Patronat

KRZDP

Klir logo

ZMRP

logo OIGD 25 kolor poziom

PKD nowe logo male

IBDiM

Partnerzy Specjalni

oat pl x1

logo Eurovia

Partner

 
Tensar Logo Red

klotoida

Firma współpracująca

 
droglab
 
 
icso
logo pbi grupa RGB bez tla niebieskie
 
 
 
 
GeoBear logo
 
 
 
logo toroPOLex

Patronat medialny

ViaExpert
 
edroga2
RK logo
winieta drogi 10 2011 kontra

VI KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2019

13-15 listopada 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI KRAKOWSKICH DNIACH NAWIERZCHNI 2019. Jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych tematyce nawierzchni drogowych w polskiej branży infrastruktury odbędzie się w dniach 13-15 listopada. Będzie to XXXIV wydarzenie organizowane w ramach cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

online01        przyciski konferencje

ZOBACZ LISTĘ REFERATÓW

                           

Zachęcamy do obserwowania oficjalnego profilu cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE na Twitterze

 

Patronat Honorowy:

Z przyjemnością informujemy, że VI KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2019 zostały objęte Patronatem Honorowym Ministerstwa Infrastruktury.

LogotypMIpion

Do patronatu zaprosiliśmy:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Instytut Transportu Samochodowego
Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich
Krajową Radę Zarządów Dróg Powiatowych
Polską Izbę Inżynierów Budownictwa
Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa
Politechnikę Krakowską
Polski Kongres Drogowy
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego
Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

 

XXXIV wydarzenie z cyklu

KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes

KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych tematyce nawierzchni drogowych w polskiej branży infrastruktury.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa, w ramach której, poza aktywnymi przedsiębiorstwami i instytucjami działającymi w obszarze drogownictwa, zaprezentuje się również Muzeum Drogownictwa w Szczucinie.

Historia spotkań nawierzchniowych z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes rozpoczęła się w roku 2013, w którym odbyło się I Forum ASFALTY 2013. W kolejnych latach, już w ramach KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI, podejmowana była szersza tematyka wzmacniania nawierzchni i najnowszych technologii budowy dróg. Każdego roku listopadowe wydarzenie gromadzi około 200-300 specjalistów, przedstawicieli wszystkich etapów procesu inwestycyjnego. Spotkanie współtworzą najwyższej klasy eksperci reprezentujący najważniejsze ośrodki naukowe, instytuty badawcze, administrację państwową, projektantów i nowoczesne przedsiębiorstwa. Uczestnicy cenią krakowskie spotkania nawierzchniowe szczególnie za merytoryczny i spójny program, formułę umożliwiającą dyskusję na płaszczyźnie nauka-praktyka-biznes w gronie licznych ekspertów oraz wnioski i szczegółowe podsumowania publikowane po wydarzeniach.

VI KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2019 mają za zadanie uporządkowanie wiedzy, zarówno technicznej jak
i w zakresie przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych budowy, wzmacniania i remontów nawierzchni oraz stosowania różnych technologii ich wykonywania, trwałości nawierzchni i jej poszczególnych cech.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes
z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie starych problemów.

Zasadniczym celem V KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2019 jest danie Uczestnikom sposobności wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom oraz dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału
Komitet Organizacyjny