Partner

 

klotoida

 

Logo DEPOLLUTION

 

Logo Lhoist

 ORLEN ASFALT logo

Firma Współpracująca

 

 

MarbetWil

oat pl x1

kopalnia ogorzelec

 

 

Tensar Logo Red

laboratorium logo bogacki

 

 

Nascon logotyp cmyk przeciagniete page 001

 

 

 

 

Menard logo horizontal colours

Partner Strategiczny

 
logo Eurovia

Patronat honorowy

 

Tadeusz Trzmiel IZastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji i Infrastruktury


Maria Wasiak

Minister Infrastruktury i Rozwoju


Ewa Tomala-Borucka
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Stanisław Żmijan
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

Patronat

 

Partnerzy

SPONSOR SPECJALNY

Sponsorzy

Patronat medialny

Obiekty inynierskie m-w-t kontra
winieta drogi 10 2011 kontra

Zapraszamy na

III Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2015,

które odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2015 r,

w ramach KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2015 (25-27 listopada 2015).

Relacja fotograficzna z Forum

26 listopada

W czasie oficjalnego otwarcia. Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne, wita gości Forum

W czasie oficjalnego otwarcia. Prezydium: dr Krzysztof Błażejowski, prof. Dariusz Sybilski, prof. Stefan Góralczyk, Tadeusz Trzmiel, Mirosław Bajor, Ewelina Nawara, prof. Kazmierz Flaga, prof. Jan Deja, Jerzy Grzesik, prof. Antoni Szydło, Adam Wojczuk, Zbigniew Tabor

W czasie oficjalnego otwarcia. Tadeusz Trzmiel, I zastępca Prezydenta Krakowa ds. Inwestycji i Infrastruktury, wygłosił słowo wstępu

W czasie oficjalnego otwarcia. Dr Krzysztof Błażejowski, przewodniczący Rady Programowej Forum w zakresie asfaltów, Dyrektor ds Technologii Badań i Rozwoju Orlen Asfalt

W czasie oficjalnego otwarcia. Prof. Kazimierz Flaga (Katedra Budowy Mostów i Tuneli, Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska; rektor Politechniki Krakowskiej w latach 1996 - 2002; przewodniczący Związku Mostowców RP w latach 1996 - 2001), prof. Jan Deja (dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu; kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, przewodniczący Rady Programowej Forum w zakresie betonów), Jerzy Grzesik (Radca Ministra, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

W czasie oficjalnego otwarcia. Ewelina Nawara, dyrektor wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesajonalne, redaktor naczelna "DRÓG" i "OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH", przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego KDN2014

 

W czasie oficjalnego otwarcia. Prof. Antoni Szydło (dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska), Adam Wojczuk (wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych; Dyrektor ds Handlowych Lotos Asfalt), Zbigniew Tabor (przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach)

W czasie oficjalnego otwarcia. Dr hab. inż. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS (dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego; wiceprezes Naczelnej Organizacji Technicznej, Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych)

W czasie oficjalnego otwarcia. Prof. Antoni Szydło (dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska)

Podczas spotkania został zapowiedziany termin kolejnej edycji KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI, które odbędą się w dniach 25-27 listopada 2015 r.

W czasie oficjalnego otwarcia. Adam Wojczuk, Zbigniew Tabor (przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach)

 

W czasie ofcjalnego otwarcia. Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes, prezes zarządu PI KLOTOIDA

KRAKOWSKIM DNIOM NAWIERZCHNI został dedykowany listopadowy numer miesięcznika DROGI

 

Prof. Janusz Szelka (przewodniczący Związku Mostowców RP; pełnomocnik ds. studenckich rektora – komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu; Zakład Dróg i Mostów, Instytut Budownictwa, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski) oraz dr Wiesław Dąbrowski (prezes OAT Sp. z o.o.)

 

W czasie oficjalnego otwarcia odbyła się uroczystość wręczenia pierwszych egzemplarzy Kalendarza Mostowego 2015 prof. Januszowi Szelce, przewodniczącemu ZMRP. Ozdobą kalendarza są fotografie wyróżnione w Konkursie Fotograficznym ZMRP

 

Audytorium

Sesja I „I ASFALT I CEMENT”. Przewodniczący: Ewelina Nawara, Mirosław Bajor

Referat pt. „Dlaczego asfalt?" wygłosił prof. Dariusz Sybilski (Kierownik Zakładu Technologii Nawierzchni, Instytut Badawczy Dróg i Mostów; zastępca przewodniczącego Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk)

„Dlaczego beton?" to temat prezentacji przygotowanej przez prof. Jana Deję (Akademia Górniczo - Hutnicza, Stowarzyszenie Producentów Cementu)

 

Ewelina Nawara

„Kryteria wyboru rodzaju nawierzchni w GDDKiA" przedstawił Wacław Michalski (Dyrektor Departamentu Technologii, GDDKiA)

„Nowy katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych" omówił prof. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska)

Dyskusja w czasie sesji I. Dr Igor Ruttmar (prezes zarządu Instututu Badań Technicznych TPA)

Dyskusja w czasie sesji I. Prof. Jan Deja, prof. Dariusz Sybilski

Dyskusja w czasie sesji I. Barbara Dzieciuchowicz, prezes OIGD

Dyskusja w czasie sesji I. Wacław Michalski

Dyskusja w czasie sesji I. Zbigniew Krupa, pełnomocnik zarządu PSWNA

Audytorium

Hotelowe lobby - miejsce wystawy towarzyszącej KRAKOWSKIM DNIOM NAWIERZCHNI

Pamiątkowa fotografia

ViaEkspert był jednym z patronów medialnych wydarzenia. Wywiad z Eweliną Nawarą, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne, przeprowadza Anna Rogalinska

Sesja II "NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE I DLA DRÓG LOKALNYCH". „Nawierzchnie długowieczne w technologii betonu cementowego" omówił prof. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska)

Referat pt.„Nawierzchnie długowieczne w technologii asfaltowej. Nowe lepiszcze ORLEN-u " wygłosił dr Krzysztof Błażejowski (Orlen Asfalt)

Prezentacji firmy Petro-Chem Technologies Europe Sp. z o.o  przed referatem Instytutu Badań Technicznych TPA „Nawierzchnie długowieczne. Kolejny poziom ewolucji w rozwoju drogownictwa", dokonał prezes Włodzimierz Łatyszew

„Nawierzchnie długowieczne. Kolejny poziom ewolucji w rozwoju drogownictwa" omówił Aleksander Zborowski (TPA Instytut Badań Technicznych)

Temat „Nawierzchni z betonu wałowanego w praktyce wykonawczej" przedstawił Marcin Senderski (CEMEX)

„Nawierzchnie jednowarstwowe z SMA" omówił Ireneusz Strugała (TUGA)

Sesja III: DEBATA „BETON CZY ASFALT" cz.I
Moderatorzy: Ewelina Nawara, Mirosław Bajor

Sesja III: DEBATA „BETON CZY ASFALT" cz.I

 

Sesja III: DEBATA „BETON CZY ASFALT" cz.I

Sesja III: DEBATA „BETON CZY ASFALT" cz.I

Sesja III: DEBATA „BETON CZY ASFALT" cz.I

Sesja III: DEBATA „BETON CZY ASFALT" cz.I

Audytorium. Na pierwszym planie Aleksander Kabziński, prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw

 

Sesja III: DEBATA „BETON CZY ASFALT" cz.I

Sesja III: DEBATA „BETON CZY ASFALT" cz.I
Ewa Wilk (TPA)

Sesja III: DEBATA „BETON CZY ASFALT" cz.I

Sesja III: DEBATA „BETON CZY ASFALT" cz.I
Grzegorz Kuczaj (Naczelnik Wydziału Warunków Technicznych, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

Sesja III: DEBATA „BETON CZY ASFALT" cz.I

 

Koncert podczas Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014

Daniel Martínez Gómez, Hiszpania- skrzypce
Alicja Gutowska, Polska – fortepian

 

 

27 listopada

Rozmowy przed sesją IV

Rozmowy przed sesją IV

Sesja IV: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE. „Nowe trendy w technologiach materiałowych w drogownictwie" omówił Leszek Bukowski (Wydział Technologii, GDDKiA)

Temat "Nanotechnologia – doświadczenia europejskie" przedstawił Piotr Heinrich (Zydex Industries)

Uczestnicy sesji

"Technologia zabezpieczenia warstwy sczepnej przed uszkodzeniami - nowe doświadczenia" to temat przedstawiony przez Dominika Małasiewicza (Lhoist)

Zagadnienie „Optymalizacji konstrukcji nawierzchni z zastosowaniem georusztów trójosiowych Triax" przybliżył Piotr Mazurowski (Drotest)

Uczestnicy sesji

W czasie przerwy

Wywiadu udzielają Mirosław Szychowski (dyrektor ZDW w Łodzi) oraz Adam Czerwiński (przewodniczący Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych, dyrektor ZDP w Nowym Sączu)

Sesja V: PRAWO, DOKUMENTY TECHNICZNE. „Planowane i zrealizowane nowelizacje rozporządzeń w sprawie warunków technicznych dla dróg i drogowych obiektów inżynierskich" omówił Grzegorz Kuczaj (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

Sesja V: PRAWO, DOKUMENTY TECHNICZNE. W czasie dyskusji

Referat „Nowy katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych" opracowany przez zespół autorów z Politechniki Gdańskiej (prof. Józef Judycki, dr Piotr Jaskuła, dr Marek Pszczoła, dr Jacek Alenowicz, dr Bohdan Dołżycki, Mariusz Jaczewski, Dawid Ryś, Marcin Stienss) wygłosił dr Piotr Jaskuła.
Dr Jaskuła przedstawił też referat pod tytułem: „Nowa instrukcja badania sczepności międzywarstwowej w nawierzchniach asfaltowych”

Sesja V: PRAWO, DOKUMENTY TECHNICZNE
Przewodniczący: dr Igor Ruttmar, Wacław Michalski

Sesja V: PRAWO, DOKUMENTY TECHNICZNE. Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne dotyczące betonu nawierzchniowego" omówił prof. Jan Deja, Akademia Górniczo – Hutnicza

W czasie dyskusji. Wojciech Płaza

  

Przerwa w obradach

Wywiad z Mirosławem Bajorem, dyrektorem programowym cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes

Sesja VI: DROGI SAMORZĄDOWE, LOTNISKA, ŚCIEŻKI ROWEROWE I DROGI LEŚNE

„Plany budowy i remontów dróg powiatowych. Doświadczenia zarządców dróg powiatowych w stosowaniu różnych technologii" przedstawił Adam Czerwiński (Przewodniczący Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych)

Sesja VI: DROGI SAMORZĄDOWE, LOTNISKA, ŚCIEŻKI ROWEROWE I DROGI LEŚNE
Przewodniczący: Wojciech Płaza, prof. Jan Deja

„Porównania kosztów zastosowania nawierzchni asfaltowych i betonowych w gminie Grybów" dokonał Marcin Senderski (CEMEX)

„Nawierzchnie drogowe i lotniskowe. Dłuższa użyteczność dzięki uszczelnieniom” omówił dr Wiesław Dąbrowski (OAT)

„Ścieżki rowerowe z innowacyjnych, betonowych płyt ZPB Kaczmarek" to temat referatu wygłoszonego przez dr. Grzegorza Śmiertkę (ZPB Kaczmarek)

„Współczesne sposoby budowy nawierzchni dróg leśnych, serwisowych i dojazdowych" omówił Dawid Siemieński (Politechnika Krakowska)W czasie dyskusji, Jerzy Grzesik, Radca Ministra, Ministerstwo Infrastruktury i RozwojuW czasie dyskusji,  Dr Tadeusz Kopta, Departament Studiów GDDKiAW czasie dyskusji,  dr Grzegorz Śmiertka, ZPB KaczmarekW czasie dyskusji,  prof. Jan Deja, AGH Kraków, SPCW czasie dyskusji,  dr Krzysztof Błażejowski, Orlen AsfaltW czasie dyskusji,  Piotr Kijowski, SPC

W czasie dyskusji

Sesja VII: DEBATA „BETON CZY ASFALT" cz.2
Moderatorzy: Ewelina Nawara, Mirosław Bajor
Paneliści: Adam Czerwiński, dr inż. Igor Ruttmar, Andrzej Wyszyński, Barbara Dzieciuchowicz, dr inż. Krzysztof Błażejowski, prof. Jan Deja, dr Piotr JaskułaEwelina Nawara i Mirosław Bajor

 
Andrzej Wyszyński i Barbara Dzieciuchowicz

 
Mirosław Bajor

 
Ewelina Nawara


dr Igor Ruttmar, Andrzej Wyszyński, Barbara Dzieciuchowicz


Ewelina Nawara, Mirosław Bajor


dr Krzysztof Błażejowski, prof. Jan Deja


Ewelina Nawara, Mirosław Bajor, Adam Czerwiński, dr Igor Ruttmar, Andrzej Wyszyński, Barbara Dziedziuchowicz


Barbara Dzieciuchowicz


Ewelina Nawara, Mirosław Bajor


Marcin Senderski

 
Andrzej Zygmunt,dyrektor Klotoida Bajor, Zygmunt Sp. J.


dr Igor Ruttmar


dr Krzysztof Błażejowski


Adam Wojczuk


Adam Czerwiński, dr Igor Ruttmar


dr Piotr Jaskuła

 

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE FORUM
dr Krzysztof Błażejowski, Ewelina Nawara

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE FORUM
dr Krzysztof Błażejowski, Ewelina Nawara, Mirosław Bajor

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE FORUM
dr Krzysztof Błażejowski, Ewelina Nawara, Mirosław Bajor

Zobacz fotoreportaż z Seminarium WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2014

http://wzmacnianienawierzchni2014.konferencjespecjalistyczne.pl/


 

 

NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014

Kraków, 26-27 listopada 2014 r. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z Programem KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2014

Koncert podczas Krakowskich Dni Nawierzchni -> dowiedz się więcej

Przygotowania do Krakowskich Dni Nawierzchni 2014 podczas Targów INFRASTRUKTURA 2014

Minister Zbigniew Rynasiewicz gościem specjalnym KRAKOWSKICH DNI NAWIERZNI 2014Fot. www.zbigniewrynasiewicz.pl

Minister Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, weźmie udział w KRAKOWSKICH DNIACH NAWIERZCHNI 2014, które odbędą się w terminie 25-27 listopada 2014 r. w ramach cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes. Pan Minister będzie obecny w Krakowie 26 listopada w czasie wydarzeń zaplanowanych na drugi dzień KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2014: spotkaniu inaugurującym inicjatywę Porozumienia na rzecz poprawy wizerunku drogownictwa, uroczystym otwarciu oraz sesjach Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014, a także debacie "Beton czy asfalt".

KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2014 odbędą się pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Więcej informacji: http://www.konferencjespecjalistyczne.pl/krakowskie-dni-nawierzchni-2014


Trwają przygotowania do KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2014 -> dowiedz się więcej

Forum odbędzie się bezpośrednio po I Ogólnopolskim Seminarium Specjalistycznym „Wzmacnianie i remonty konstrukcji nawierzchni drogowych - WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2014” (25 listopada 2014 r.). Podczas Forum „NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014” kontynuowana będzie tematyka zapoczątkowana w czasie I Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych – ASFALTY 2013”. Doświadczenie sześciu wydarzeń, które dotychczas odbyły się w ramach cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes potwierdza potrzebę spotkań charakteryzujących się wąskim, sprecyzowanym tematem, wystąpieniami nie tylko uznanych autorytetów ze świata nauki, ale również praktyków, producentów i wykonawców oraz dyskusyjną formułą.

 

IX wydarzenie z cyklu
KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka – praktyka – biznes 

W ostatnich latach nastąpił bardzo duży postęp technologiczny w zakresie konstrukcji nawierzchni drogowych oraz wprowadzone zostały nowe wymagania techniczne dotyczące materiałów drogowych. Dotyczy to zarówno najbardziej rozpowszechnionych w Polsce nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych jak i nawierzchni z betonu cementowego.
Na przełomie 2012 i 2013 roku zespół Politechniki Gdańskiej pod przewodnictwem prof. Józefa Judyckiego zakończył prace nad „Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” będącym aktualizacją Katalogu z 1997 roku, zaś na przełomie 2013 i 2014 roku zespół Politechniki Wrocławskiej pod kierownictwem prof. Antoniego Szydły sfinalizował redakcję „Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych” będącym aktualizacją Katalogu z 2001 roku.
Podczas Forum zamierzamy przybliżyć Uczestnikom zawarte w obu opracowaniach zalecenia oraz poddać je dyskusji.
Jednym z naszych zamierzeń jest próba dokonania porównania nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych z nawierzchniami betonowymi pod hasłem „Asfalt czy beton?”, której wynikiem będzie propozycja najlepszych zastosowań dla jednego i drugiego rodzaju nawierzchni drogowej.
Jednym z celów Forum „Drogowe nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych oraz z betonu cementowego – NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014” jest uporządkowanie wiedzy zarówno technicznej jak i w zakresie przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych stosowania różnych rodzajów nawierzchni, kosztów ich realizacji, trwałości, sprawności wykonania oraz aktualnych trendów rozwojowych w tym zakresie.
Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów.
Liczymy, że i tym razem będzie podobnie bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.
Zasadniczym celem Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i dostawcom materiałów i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.
 

Serdecznie zapraszamy do udziału
Komitet Organizacyjny

 

Asfalt czy beton? – oto pytanie rodzące szereg sporów i emocjonujących dyskusji, dodajmy – pytanie co najmniej kilkudziesięcioletnie. Wydaje się, że na obecnym poziomie analizy wątpliwości dotyczących obydwu typów nawierzchni, nie znajdziemy prostych odpowiedzi, a strony sporu pozostaną przy swoich stanowiskach. A przecież, patrząc zupełnie spokojnie, mamy do czynienia z konkretnymi konstrukcjami nawierzchni, o określonych metodach analizy i o znanych zaletach i wadach. Oba typy nawierzchni charakteryzują się także specyficznymi problemami i tzw. słabymi punktami, które były, są i prawdopodobnie będą jeszcze przez jakiś czas nierozwiązane.
Odłóżmy zatem na bok emocje i posłuchajmy, co mają nam do powiedzenia eksperci obu stron – „białej” i „czarnej”. Co z inżynierskiego punktu widzenia dzieje się w technice nawierzchniowej, jakie nowe materiały się pojawiły i jakie nowe rozwiązania starych problemów zaproponowano nam ostatnio? Obyśmy po tym Forum wyszli mądrzejsi i bogatsi w wiedzę, bo przecież nie jest ważne „czyje jest na wierzchu”, ale ważne jest „jak się na tym wszyscy przejedziemy”, prawda?


dr inż. Krzysztof Błażejowski
przewodniczący Rady Programowej Forum

"Asfalt czy beton?" - dr inż. Krzysztof Błażejowski