MENU GŁÓWNE 2016

Patronat Medialny

 

 

edroga2

ViaExpert

90 RK logo patronat GRANAT

Obiekty inynierskie m w t kontra

winieta drogi 10 2011 kontra

Partner

 

klotoida

 

Logo DEPOLLUTION

 

Logo Lhoist

 ORLEN ASFALT logo

Firma Współpracująca

 

 

MarbetWil

oat pl x1

kopalnia ogorzelec

 

 

Tensar Logo Red

laboratorium logo bogacki

 

 

Nascon logotyp cmyk przeciagniete page 001

 

 

 

 

Menard logo horizontal colours

Patronat Honorowy

 
LogotypMIBpoziom

Patronat

 
 
 
 
 
 
 

Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich
 

Partner Strategiczny

 
logo Eurovia

Partnerzy

 
 
 
stowarzyszenie
 
 
 
 
 

Firma Wspólpracująca

 
 
 
 
 
 

Patronat Medialny

ZOBACZ RELACJĘ FOTOGRAFICZNĄ

PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z FORUM

  <---ZOBACZ WYGŁOSZONE REFERATY

<---ZOBACZ WYGŁOSZONE REFERATY

Trwają podsumowania IV Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego "Drogowe Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych oraz betonu cementowego – NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016". Było to jubileuszowe XX wydarzenie z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, które odbyło się bezpośrednio po II Ogólnopolskim Seminarium Specjalistycznym - „Hydroizolacje, nawierzchnio-izolacje i nawierzchnie jezdni na mostach – NAWIERZCHNIE MOSTOWE 2016”.

Serdecznie dziękujemy za udział oraz gorącą polemikę, wymianę poglądów i doświadczeń w trakcie dyskusji, na jej podstawie opracowane zostaną wnioski z Konferencji, które wkrótce ukażą się na stronach.

Już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji wydarzenia - IV KRAKOWSKICH DNIACH NAWIERZCHNI 2017, które odbędą się 16-17 listopada 2017 r.

ZOBACZ FOLDER KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patronat Honorowy:

Z przyjemnością informujemy, że III KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2016 zostały objęte Patronatem Honorowym Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zachęcamy do zapoznania się z fotoreportażami oraz referatami z poprzednich edycji

KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2015:

-------> Fotoreportaż
-------> Wygłoszone referaty WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2015
-------> Wygłoszone referaty NAWIERZCHNIE DROGOWE 2015

KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2014:

-------> Fotoreportaż
-------> Wygłoszone referaty WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2014

-------> Wygłoszone referaty NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014

FORUM ASFALTY 2013

--------> Fotoreportaż
--------> Wygłoszone referaty

Zwróciliśmy się z wnioskiem o Patronat Honorowy do następujących instytucji i osób:

Sejmowa Komisja Infrastruktury
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Prezydent Miasta Krakowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Zwróciliśmy się z wnioskiem o Patronat do następujących instytucji i osób:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Związek Mostowców RP
Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich

Krajowa Rada Zarządców Dróg Powiatowych
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
Politechnika Krakowska
Polski Kongres Drogowy
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu

XX Jubileuszowe wydarzenie z cyklu

KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka – praktyka – biznes

Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016 będzie już XX-tym, jubileuszowym wydarzeniem z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes. Odbędzie się bezpośrednio po Seminarium NAWIERZCHNIE MOSTOWE 2016, w ramach KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2016.

Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016 ma za zadanie uporządkowanie wiedzy, zarówno technicznej jak i w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych stosowania różnych technologii wykonywania nawierzchni, kosztów ich realizacji oraz kosztów ponoszonych w okresie cyklu życia, trwałości nawierzchni i jej poszczególnych cech oraz aktualnych trendów rozwojowych.

W Programie Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016 obecne będą prezentacje dotyczące nawierzchni opartych na asfalcie i cemencie. W prezentacjach oraz podczas dyskusji, poruszone zostaną kwestie technologii wykonywania nawierzchni drogowych, parametrów techniczno – eksploatacyjnych, wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochronę środowiska oraz badań cech i oceny przydatności materiałów drogowych. Zostaną omówione właściwości betonów asfaltowych o wysokim module sztywności oraz MMA w technologii na ciepło. Poruszone zostaną zagadnienie doboru właściwego lepiszcza do ekstremalnie wysokich temperatur nawierzchni, wymagania odnośnie do luminancji nawierzchni oraz problemy z oceną własności MMA. Przedstawione będą także wyniki badania hałaśliwości różnego rodzaju nawierzchni. Wrócimy do tematyki pojazdów przeciążonych oraz optymalizacji konstrukcji nawierzchni poprzez stosowanie materiałów „zbrojących”. Zaprezentowany zostanie nowy sposób monitoringu zmian stanu technicznego nawierzchni, nowoczesny mikrodywanik uszorstniający oraz nawierzchnie przeciwspękaniowe. Zamierzamy stworzyć okoliczności sprzyjające zaprezentowaniu wyników najnowszych badań oraz najciekawszych realizacji praktycznych.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Zasadniczym celem Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom oraz dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.


Serdecznie zapraszamy do udziału
Komitet Organizacyjny