MENU GŁÓWNE 2017

Patronat Honorowy

 

GDDKiA

Patronat

 

 

spc

 

SITK logo

PK

Logo konwent Dyrektorow bez napisow
Konwent Dyrektorów Zrządów Dróg Wojewódzkich

KRZDP

IBDiM

 

 

PKD nowe logo male

logo OIGD CMYK pieczatka page 001

Patronat Medialny

 

 

edroga2

ViaExpert

90 RK logo patronat GRANAT

Obiekty inynierskie m w t kontra

winieta drogi 10 2011 kontra

Partner Stategiczny

Firma Współpracująca

 

 

MarbetWil

oat pl x1

kopalnia ogorzelec

 

 

Tensar Logo Red

laboratorium logo bogacki

 

 

Nascon logotyp cmyk przeciagniete page 001

 

 

 

 

Menard logo horizontal colours

IV KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2017

15-17 listopada 2017 r.

dziekujemy strona

gwki strona

IV KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI  odbyły się 15-17 listopada 2017 r. Na Konferencję złożyły się dwa wydarzenia branżowe: III Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Wzmacnianie i remonty konstrukcji nawierzchni drogowych oraz stabilizacja podłoża– WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2017” (15 listopada) oraz V Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne "Drogowe Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych oraz betonu cementowego – NAWIERZCHNIE DROGOWE 2017” (16-17 listopada). Będy to XXIV oraz XXV wydarzenia z jednego z największych w branży cyklu merytorycznego KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji wydarzenia - V KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2018 odbędą się 14-16 listopada 2018 r.

Zachęcamy do obserwowania oficjalnego profilu cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE na Twitterze

 


Z przyjemnością informujemy, że IV KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2017 zostały objęte Patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.


Z przyjemnością informujemy, że IV KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2017 zostały objęte Patronatem Honorowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.


Do objęcia patronatu honorowego nad wydarzeniem zaprosiliśmy:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

Do patronatu zaprosiliśmy:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Instytut Transportu Samochodowego
Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich
Krajową Radę Zarządów Dróg Powiatowych
Polską Izbę Inżynierów Budownictwa
Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa
Politechnikę Krakowską
Polski Kongres Drogowy
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego
Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

 

XXIV i XXV wydarzenia z cyklu

KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes

IV KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2017 mają za zadanie uporządkowanie wiedzy, zarówno technicznej jak i w zakresie przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych stabilizacji podłoża gruntowego pod budowle drogowe, wzmacniania i remontów nawierzchni oraz stosowania różnych technologii ich wykonywania, kosztów realizacji oraz kosztów ponoszonych w okresie cyklu życia, trwałości nawierzchni i jej poszczególnych cech.

Poruszymy także tematykę aktualnych trendów rozwojowych w dziedzinie technologii nawierzchni, zwłaszcza w kontekście wyników prac badawczych wykonywanych w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych oraz aktualnych trendów rozwojowych w tej dziedzinie.

W Programie IV KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2017 obecne będą prezentacje dotyczące nawierzchni opartych na asfalcie i cemencie. W referatach oraz podczas dyskusji, poruszone zostaną kwestie technologii wykonywania nawierzchni drogowych, parametrów techniczno – eksploatacyjnych, wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochronę środowiska oraz badań cech i oceny przydatności materiałów drogowych.

Oprócz zagadnień technologicznych przedstawione będą także wyniki badania hałaśliwości różnego rodzaju nawierzchni. Wrócimy do tematyki pojazdów przeciążonych oraz optymalizacji konstrukcji nawierzchni poprzez stosowanie materiałów „zbrojących”. Szczegółowo omówione zostaną wyniki eksperymentalnych wdrożeń na odcinkach doświadczalnych nowoczesnego mikrodywanika uszorstniającego oraz nawierzchni przeciwspękaniowej. Zamierzamy stworzyć warunki sprzyjające zaprezentowaniu wyników najnowszych badań oraz najciekawszych realizacji praktycznych.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie starych problemów.

Zasadniczym celem IV KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2017 jest danie Uczestnikom sposobności wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom oraz dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału
Komitet Organizacyjny