Patronat honorowy

 

Tadeusz Trzmiel IZastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji i Infrastruktury


Maria Wasiak

Minister Infrastruktury i Rozwoju


Ewa Tomala-Borucka
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Stanisław Żmijan
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

Patronat

 

Partnerzy

SPONSOR SPECJALNY

Sponsorzy

Patronat medialny

Obiekty inynierskie m-w-t kontra
winieta drogi 10 2011 kontra

W ostatnich latach nastąpił bardzo duży postęp technologiczny w zakresie konstrukcji nawierzchni drogowych oraz wprowadzone zostały nowe wymagania techniczne dotyczące materiałów drogowych. Dotyczy to zarówno najbardziej rozpowszechnionych w Polsce nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych jak i nawierzchni z betonu cementowego.
Na przełomie 2012 i 2013 roku zespół Politechniki Gdańskiej pod przewodnictwem prof. Józefa Judyckiego zakończył prace nad „Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” będącym aktualizacją Katalogu z 1997 roku, zaś na przełomie 2013 i 2014 roku zespół Politechniki Wrocławskiej pod kierownictwem prof. Antoniego Szydły sfinalizował redakcję „Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych” będącym aktualizacją Katalogu z 2001 roku.

Podczas Forum zamierzamy przybliżyć Uczestnikom zawarte w obu opracowaniach zalecenia oraz poddać je dyskusji.
Jednym z naszych zamierzeń jest próba dokonania porównania nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych z nawierzchniami betonowymi pod hasłem „Asfalt czy beton?”, której wynikiem będzie propozycja najlepszych zastosowań dla jednego i drugiego rodzaju nawierzchni drogowej.
Jednym z celów Forum „Drogowe nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych oraz z betonu cementowego – NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014” jest uporządkowanie wiedzy zarówno technicznej jak i w zakresie przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych stosowania różnych rodzajów nawierzchni, kosztów ich realizacji, trwałości, sprawności wykonania oraz aktualnych trendów rozwojowych w tym zakresie.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów.
Liczymy, że i tym razem będzie podobnie bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.
Zasadniczym celem Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i dostawcom materiałów i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy do udziału

Komitet Organizacyjny

Asfalt czy beton? – oto pytanie rodzące szereg sporów i emocjonujących dyskusji, dodajmy – pytanie co najmniej kilkudziesięcioletnie. Wydaje się, że na obecnym poziomie analizy wątpliwości dotyczących obydwu typów nawierzchni, nie znajdziemy prostych odpowiedzi, a strony sporu pozostaną przy swoich stanowiskach. A przecież, patrząc zupełnie spokojnie, mamy do czynienia z konkretnymi konstrukcjami nawierzchni, o określonych metodach analizy i o znanych zaletach i wadach. Oba typy nawierzchni charakteryzują się także specyficznymi problemami i tzw. słabymi punktami, które były, są i prawdopodobnie będą jeszcze przez jakiś czas nierozwiązane.

Odłóżmy zatem na bok emocje i posłuchajmy, co mają nam do powiedzenia eksperci obu stron – „białej” i „czarnej”. Co z inżynierskiego punktu widzenia dzieje się w technice nawierzchniowej, jakie nowe materiały się pojawiły i jakie nowe rozwiązania starych problemów zaproponowano nam ostatnio? Obyśmy po tym Forum wyszli mądrzejsi i bogatsi w wiedzę, bo przecież nie jest ważne „czyje jest na wierzchu”, ale ważne jest „jak się na tym wszyscy przejedziemy”, prawda?


dr inż. Krzysztof Błażejowski
przewodniczący Rady Programowej Forum

"Asfalt czy beton?" - dr inż. Krzysztof Błażejowski - artykuł w wersji pdf