Patronat Honorowy

Patronat

 

Partner Specjalny

Partnerzy

Partnerzy Merytoryczni

Firmy współpracujące

 

 

Firmy Współpracujące

 

 

Patronat Medialny

Forum odbędzie się bezpośrednio po II Ogólnopolskim Seminarium Specjalistycznym „Wzmacnianie nawierzchni drogowych – WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2015” (25 listopada 2015 r.). II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne "Drogowe Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych oraz betonu cementowego – NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014”, które odbyło się w listopadzie 2014 r. w Krakowie wzbudziło bardzo duże zainteresowanie, wzięło w nim udział około 270 osób.

Poza przeglądem aktualnych rozwiązań inżynierskich, uwarunkowań formalnych i bieżących badań, w tym porównawczych technologii opartych na lepiszczy asfaltowym i cementowym. podczas Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2015 zamierzamy stworzyć okoliczności sprzyjające szerokiemu zaprezentowaniu wyników najnowszych badań oraz najciekawszych realizacji praktycznych w zakresie projektowania i budowy nawierzchni opartych na lepiszczach: bitumicznym i cementowym.

XV wydarzenie z cyklu

KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka – praktyka – biznes

Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2015 ma za zadanie uporządkowanie wiedzy zarówno technicznej jak i w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych stosowania różnych technologii wzmocnień nawierzchni, kosztów ich realizacji, trwałości oraz aktualnych trendów rozwojowych.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Zasadniczym celem Seminarium WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2015 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy do udziału
Komitet Organizacyjny