MENU GŁÓWNE 2016

Patronat Honorowy

 
LogotypMIBpoziom

Patronat

 
 
 
 
 
 
 

Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich
 

Partner Strategiczny

 
logo Eurovia

Partnerzy

 
 
 
stowarzyszenie
 
 
 
 
 

Firma Wspólpracująca

 
 
 
 
 
 

Patronat Medialny

XX Jubileuszowe wydarzenie z cyklu

KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka – praktyka – biznes

Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016 będzie już XX-tym, jubileuszowym wydarzeniem z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes. Odbędzie się bezpośrednio po Seminarium NAWIERZCHNIE MOSTOWE 2016, w ramach KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2016.

Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016 ma za zadanie uporządkowanie wiedzy, zarówno technicznej jak i w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych stosowania różnych technologii wykonywania nawierzchni, kosztów ich realizacji oraz kosztów ponoszonych w okresie cyklu życia, trwałości nawierzchni i jej poszczególnych cech oraz aktualnych trendów rozwojowych.

W Programie Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016 obecne będą prezentacje dotyczące nawierzchni opartych na asfalcie i cemencie. W prezentacjach oraz podczas dyskusji, poruszone zostaną kwestie technologii wykonywania nawierzchni drogowych, parametrów techniczno – eksploatacyjnych, wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochronę środowiska oraz badań cech i oceny przydatności materiałów drogowych. Zostaną omówione właściwości betonów asfaltowych o wysokim module sztywności oraz MMA w technologii na ciepło. Poruszone zostaną zagadnienie doboru właściwego lepiszcza do ekstremalnie wysokich temperatur nawierzchni, wymagania odnośnie do luminancji nawierzchni oraz problemy z oceną własności MMA. Przedstawione będą także wyniki badania hałaśliwości różnego rodzaju nawierzchni. Wrócimy do tematyki pojazdów przeciążonych oraz optymalizacji konstrukcji nawierzchni poprzez stosowanie materiałów „zbrojących”. Zaprezentowany zostanie nowy sposób monitoringu zmian stanu technicznego nawierzchni, nowoczesny mikrodywanik uszorstniający oraz nawierzchnie przeciwspękaniowe. Zamierzamy stworzyć okoliczności sprzyjające zaprezentowaniu wyników najnowszych badań oraz najciekawszych realizacji praktycznych.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Zasadniczym celem Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom oraz dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy do udziału

Komitet Organizacyjny