KDN19 panel

MENU GŁÓWNE 2019

Patronat Honorowy

LogotypMIpoziom

Patronat

Klir logo

ZMRP

logo OIGD 25 kolor poziom

PKD nowe logo male

IBDiM

PK

Partnerzy Specjalni

oat pl x1

logo Eurovia

Partner

klotoida

Do Patronatu Honorowego zaprosiliśmy:

Ministerstwo Infrastruktury,

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Do Patronatu zaprosiliśmy:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów,

Polski Kongres Drogowy,

Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa,

Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych,

Krajową Radę Zarządów Dróg Wojewódzkich,

Główny Inspektorat Transportu Drogowego,

Związek Mostowców RP,

Politechnikę Krakowską.