Patronat Honorowy

Patronat

 

Partner Specjalny

Partnerzy

Partnerzy Merytoryczni

Firmy współpracujące

 

 

Firmy Współpracujące

 

 

Patronat Medialny

Do Patronatu Honorowego zaprosiliśmy:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,
Sejmową Komisję Infrastruktury,
Prezydenta Miasta Krakowa.

Do Patronatu zaprosiliśmy:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich,
Krajową Radę Zarządców Dróg Powiatowych,
Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa,
Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa,
Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa,
Politechnikę Krakowską,
Polską Izbę Inżynierów Budownictwa,
Polski Kongres Drogowy,
Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP,
Związek Mostowców RP.