Patronat honorowy

 

Tadeusz Trzmiel IZastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji i Infrastruktury


Maria Wasiak

Minister Infrastruktury i Rozwoju


Ewa Tomala-Borucka
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Stanisław Żmijan
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

Patronat

 

Partnerzy

SPONSOR SPECJALNY

Sponsorzy

Patronat medialny

Obiekty inynierskie m-w-t kontra
winieta drogi 10 2011 kontra

Program Krakowskich Dni Nawierzchni 2014 - pdf

26 listopada (środa)

8.00 Otwarcie recepcji Forum
Violetta Górecka, Karolina Gutowska – Koza, Marlena Kluszczyk
8.30 – 11:00
Kawa i poczęstunek
Wydarzenie towarzyszące Forum
9.00 – 10:00 Spotkanie inauguracyjne inicjatywy Porozumienia na rzecz poprawy wizerunku drogownictwa.
11.00 – 11.30 Oficjalne otwarcie Forum.
Ewelina Nawara – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, dyrektor Wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne
Mirosław Bajor – dyrektor programowy cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka – praktyka – biznes
dr Krzysztof Błażejowski – przewodniczący Rady Programowej
Zaproszeni Goście:
Minister Zbigniew Rynasiewicz – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Ewa Tomala – Borucka – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Tadeusz Trzmiel – Zastępca Prezydenta miasta Krakowa do spraw Inwestycji i Infrastruktury
Adam Czerwiński - przewodniczący Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych; dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Sączu
prof. dr hab. inż. Jan Deja – dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu; kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga - Katedra Budowy Mostów i Tuneli, Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska; rektor Politechniki Krakowskiej w latach 1996 - 2002; przewodniczący Związku Mostowców RP w latach 1996 - 2001
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak – rektor Politechniki Krakowskiej; kierownik Katedry Budowy Mostów i Tuneli, Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska; przewodniczący Związku Mostowców RP w latach 2002 - 2007
dr hab. inż. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS - dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego; wiceprezes Naczelnej Organizacji Technicznej, Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych
dr inż. Tomasz Rudnicki – zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do spraw realizacji inwestycji
prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski - Kierownik Zakładu Technologii Nawierzchni, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło – dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska
Zbigniew Tabor – przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Adam Wojczuk – wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych; dyrektor Lotos Asfalt.
11.30 – 13.20 Sesja I - I ASFALT I CEMENT
Prowadzenie sesji: Ewelina Nawara, Mirosław Bajor
1.
„Dlaczego asfalt?” prof. Dariusz Sybilski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów [20’]
2. „Dlaczego beton?” prof. Jan Deja, Akademia Górniczo - Hutnicza, Stowarzyszenie Producentów Cementu [20’]
Pytania do Prelegentów [10’]
3. „Kryteria wyboru rodzaju nawierzchni w GDDKiA” Wacław Michalski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [20’]
Pytania do Prelegenta [5’]
4. „Nowy katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych” prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska [15’]
Pytania do Prelegenta [5’]
Dyskusja [15’]
13:20 – 14.20 Wspólna fotografia uczestników i obiad
14.20 – 16.15 Sesja II NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE I DLA DRÓG LOKALNYCH
Prowadzenie sesji: Adam Czerwiński, dr Tomasz Rudnicki
1.
„Nawierzchnie długowieczne w technologii betonu cementowego” prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska [20’]
2. „Nawierzchnie długowieczne w technologii asfaltowej. Nowe lepiszcze ORLEN-u ” dr Krzysztof Błażejowski, Orlen Asfalt [15’]
3. „Nawierzchnie długowieczne oparte na innowacyjnym asfalcie modyfikowanym Polygum” Włodzimierz Łatyszew, Petro-Chem, Aleksander Zborowski, TPA Instytut Badań Technicznych [15’]
4. „Nawierzchnie z betonu wałowanego w praktyce wykonawczej” Marcin Senderski, CEMEX [15’]
5. „Nawierzchnie jednowarstwowe z SMA” Ireneusz Strugała, TUGA [10’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15’]
16.15 – 16.35 Przerwa kawowa
16.35 – 18.00 Sesja III DEBATA „BETON CZY ASFALT” cz.1
Moderatorzy: Ewelina Nawara, Mirosław Bajor
Paneliści:

Minister Zbigniew Rynasiewicz – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
dr inż. Krzysztof Błażejowski - dyrektor do spraw Technologii Badań i Rozwoju, Orlen Asfalt
Adam Czerwiński - przewodniczący Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych; dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Sączu
prof. dr hab. inż. Jan Deja – dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu; kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
dr hab. inż. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS - dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego; wiceprezes Naczelnej Organizacji Technicznej, Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych
Wacław Michalski – dyrektor Departamentu Technologii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
dr inż. Tomasz Rudnicki – zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do spraw realizacji inwestycji
dr inż. Igor Ruttmar – prezes zarządu TPA Instytut Badań Technicznych
prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski - Kierownik Zakładu Technologii Nawierzchni, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło – dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska
Zbigniew Tabor – przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Adam Wojczuk – wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych; dyrektor Lotos Asfalt.
19.30 – 20.00 Koncert
Daniel Martínez Gómez, Hiszpania- skrzypce
Alicja Gutowska, Polska – fortepian
20.0024.00 Bankiet Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014

27listopada (czwartek)

 

9.0010.55 Sesja IV NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
Prowadzenie sesji: dr Krzysztof Błażejowski, Andrzej Wyszyński
1.Nowe trendywtechnologiachmateriałowychwdrogownictwie”  Leszek Bukowski,GDDKiA [20’]
2. ”Nanotechnologia – doświadczenia europejskie” Piotr Heinrich, Zydex Industries [20’]
3. „Aktywny wypełniacz mieszany Asphacal H, a poprawa parametrów jakościowych mieszanki mineralno – asfaltowej i nawierzchni drogowej” Dominik Małasiewicz, Lhoist [20']
4. „Optymalizacja konstrukcji nawierzchni z zastosowaniem georusztów trójosiowych Triax” Piotr Mazurowski, Drotest [20’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15’]
10.5511.15 Przerwa kawowa
11.1512.55 Sesja V PRAWO, DOKUMENTY TECHNICZNE
Prowadzenie sesji: Leszek Loch, dr Igor Ruttmar
1 . „Planowane i zrealizowane nowelizacje rozporządzeń w sprawie warunków technicznych dla dróg i drogowych obiektów inżynierskich” Grzegorz Kuczaj, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju [20’]
2. „Nowy katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” prof. Józef Judycki, dr Piotr Jaskuła, dr Marek Pszczoła, dr Jacek Alenowicz, dr Bohdan Dołżycki, Mariusz Jaczewski, Dawid Ryś, Marcin Stienss, Politechnika Gdańska [20’]
3. „Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne dotyczące betonu nawierzchniowego” prof. Jan Deja, Akademia Górniczo – Hutnicza, Stowarzyszenie Producentów Cementu [15’]
4. „Nowa instrukcja badania sczepności międzywarstwowej w nawierzchniach asfaltowych” dr Piotr Jaskuła, Politechnika Gdańska [15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja[10’]
12:5513.15 Przerwa kawowa i poczęstunek
13.1515.10 Sesja VI DROGI SAMORZĄDOWE, LOTNISKA, ŚCIEŻKI ROWEROWE I DROGI LEŚNE
Prowadzenie sesji: prof. Jan Deja, prof. Dariusz Sybilski
1. „Plany budowy i remontów dróg powiatowych. Doświadczenia zarządców dróg powiatowych w stosowaniu różnych technologii” Adam Czerwiński, Przewodniczący Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych [15’]
2.Porównanie kosztów zastosowania nawierzchni asfaltowych i betonowych w gminie Grybów” Marcin Senderski, CEMEX [15’]
3. „Zabiegi utrzymaniowe i naprawcze nawierzchni betonowych i asfaltowych na lotniskach” dr Wiesław Dąbrowski, OAT [15’]
4.„Ścieżki rowerowe z innowacyjnych, betonowych płyt ZPB Kaczmarek”, dr Grzegorz Śmiertka, ZPB Kaczmarek [15’]
5. „Współczesne sposoby budowy nawierzchni dróg leśnych, serwisowych i dojazdowych” Dawid Siemieński, Politechnika Krakowska [15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania.
Dyskusja [15’]
15:10 15.30 Przerwa kawowa
15:3016.45 SesjaVII DEBATABETON CZY ASFALT” cz.2
Moderatorzy: Ewelina Nawara, Mirosław Bajor
Paneliści:
dr inż. Krzysztof Błażejowski - dyrektor do spraw Technologii Badań i Rozwoju, Orlen Asfalt

Leszek Bukowski - Departament Technologii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Adam Czerwiński - przewodniczący Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych; dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Sączu
prof. dr hab. inż. Jan Deja – dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu; kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
dr inż. Piotr Jaskuła – Katedra Inżynierii Drogowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska
dr inż. Igor Ruttmar – prezes zarządu TPA Instytut Badań Technicznych
prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski - Kierownik Zakładu Technologii Nawierzchni, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Andrzej Wyszyński – prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych; prezes zarządu PRInż-1 Sp. z o.o.
16:4517.00 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE FORUM
dr Krzysztof Błażejowski, Ewelina Nawara, Mirosław Bajor
17:0018.00Obiad

 

Forum towarzyszyć będzie tematyczna wystawa oraz punkty konsultacyjne firm i organizacji związanych z tematyką Forum.