panel KDN18 strona

menu główne 2018

Patronat Honorowy

 

 

KRBRD

GDDKiA

 

 

LogotypMIpoziom

Patronat

Klir logo

SITK logo

PK

logo OIGD CMYK pieczatka page 001

IBDiM

ZMRP

Partner Specjalny

logo Eurovia

Partnerzy

 

 ORLEN ASFALT logo

 

klotoida

oat pl x1

Logo Lhoist

Firmy Współpracujące

 

makrum 1

 

MarbetWil

 

Logo Solvtech

stowarzyszenie

PROGRAM V KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2018

14 listopada 2018 (środa)

9.00 Otwarcie recepcji konferencji

9.00 – 11:00 Serwis kawowy

11.0011.30 Oficjalne otwarcie V KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2018

Wystąpienia zaproszonych gości oraz wspólne odśpiewanie hymnu państwowego.

11.3012.45 Sesja I. 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKIEGO DROGOWNICTWA

Przewodniczący sesji: mgr Ewelina Nawara; mgr inż. Mirosław Bajor

1. „100 lat niepodległości w polskim drogownictwie – do 1945 roku”. [30’] dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o.o.

2. „100 lat niepodległości w polskim drogownictwie – po II Wojnie Światowej”. [15’] mgr Krzysztof Nalewajko, kierownik Zespołu Obsługi Medialnej, GDDKiA Centrala

Dyskusja [30’].

12:45 Wspólna fotografia Uczestników w hotelowym lobby

12:50 – 14.30 Obiad

14.30 – 15.45 Sesja II. RECYKLING I EKOLOGIA

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski; mgr inż. Zbigniew Tabor

1.„Wpływ warunków technologicznych produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z granulatem asfaltowym na stopień redystrybucji lepiszcza”. [15’] prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, kierownik Zakładu; dr inż. Adam Liphardt, Zakład Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska;

2. „Recykling na zimno w przebudowie dróg o mniejszym obciążeniu ruchem”. [15’] dr inż. Bohdan Dołżycki, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Politechnika Gdańska

3. „NOxer – Pogromca Zanieczyszczeń”. [15’] dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. rozwoju produktu. Eurovia Polska S.A.

Po każdym z wystąpień przewidziano 10 minut na pytania do Prelegentów.

15.45 – 16.15 Przerwa kawowa i poczęstunek

16:1518.05 Sesja III. WYMAGANIA TECHNICZNE, HIMA, WZMOCNIENIA I NAPRAWY

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Jan Deja; dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM

1. „Wnioski z projektów RID w kontekście aktualizacji wymagań technicznych”. [15’] mgr inż. Leszek Bukowski, naczelnik Wydziału Technologii, Departament Studiów, GDDKiA Centrala;

2. „Warstwy przeciwspękaniowe z asfaltem wysokomodyfikowanym „Orbiton HiMA”. [20’] dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o.o., mgr inż. Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

3. „SolDuGri – program badawczy wzmocnień nawierzchni za pomocą siatek z włókna szklanego”. [20’] Xavier Carbonneau, Colas S.A.

4. „Doświadczenia krajowe w naprawie równości na nowo-budowanych odcinkach oraz zagraniczne w zakresie optymalizacji tekstury nawierzchni betonowych autostrad”. [15’] mgr inż. Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT Sp. z o.o.

Po każdym z wystąpień przewidziano 10 minut na pytania do Prelegentów.

18.05Uroczysta kolacja

15 listopada 2018 (czwartek)

8.00 – 9:00 Serwis kawowy

9.0010.40 Sesja IV. BETON CEMENTOWY

Przewodniczący sesji: dr inż. Wiesław Dąbrowski; mgr inż. Piotr Heinrich

1. „Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne dla nawierzchni betonowych”. [15’] prof. dr hab. inż. Jan Deja, dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu; kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie;

2. „Doświadczenia w stosowaniu cementu portlandzkiego żużlowego CEM II/B-S 42,5N w budowie nawierzchni betonowych”. [15’] prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, pełnomocnik zarządu ds. Badań i Rozwoju Produktów Grupy Górażdże, Górażdże Cement S.A., Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, mgr inż. Maciej Batog, Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o., koordynator ds. Badań i Rozwoju Produktów Grupy Górażdże, Górażdże Cement S.A

3. „Mieszanki CBGM na inwestycjach drogowych”. [15’] mgr inż. Artur Paszkowski, kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju, Cement Ożarów, Grupa Ożarów S.A.

4. „Beton wałowany – rozwój technologii w Polsce oraz jego nowe zastosowania”. [15’] mgr Michał Hebdaś, menadżer Techniczno-Handlowy, CEMEX Polska Sp. z o.o.

Po każdym z wystąpień przewidziano 10 minut na pytania do Prelegentów.

10.40 – 11.10 Przerwa kawowa

11.10 – 12.50 Sesja V. ASFALT, RECYKLING

Przewodniczący sesji: dr inż. Bohdan Dołżycki; prof. dr hab. inż. Marek Iwański

1. „Zastosowanie metody ATR-IR do badania struktury chemicznej asfaltów i oceny ich odporności na starzenie”. [15’] dr inż. Łukasz Niczke, Laboratorium GDDKiA, Oddział w Zielonej Górze, prof. dr hab. inż. Irena Gaweł, emerytowany profesor Politechniki Wrocławskiej

2. „Problematyka projektowania nawierzchni asfaltowych na przykładzie budowy drogi ekspresowej S-6 Goleniów – Koszalin”. [15’] dr inż. Robert Jurczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, z-ca dyrektora ds. technologii GDDKiA Oddział w Szczecinie

3. „Metody przygotowania granulatu asfaltowego do stosowania w mieszankach mineralno-asfaltowych”. [15’] mgr inż. Stanisław Styk, SBI Biuro Inżynierskie Stanisław Styk

4. „30+ czyli doświadczenia krajowe w recyklingu na gorąco”. [15’] dr inż. Wojciech Bańkowski, kierownik Zakładu Technologii Nawierzchni, Przewodniczący Sekcji Drogowej Rady Naukowej IBDiM, dr hab. inż. Jan Król, Zakład Technologii Nawierzchni Drogowych, Instytut Dróg i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska, inż. Karol Gałązka, główny technolog, Oddział Usług Sprzętowych Pruszków, Budimex S.A. mgr inż. Andrzej Szyller, z-ca dyrektora zespołu Wytwórni Mas Bitumicznych, Budimex S.A.

Po każdym z wystąpień przewidziano 10 minut na pytania do Prelegentów.

12:5014.20 Obiad

14.20 – 16.00 Sesja VI. DUŻE OBCIĄŻENIA I NOŚNOŚĆ

Przewodniczący sesji: dr inż. Krzysztof Błażejowski, mgr inż. Sebastian Witczak

1. „Ocena dostosowania nośności nawierzchni do przejazdu pojazdów ponadnormatywnych”. [15’] dr inż. Dawid Ryś, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Politechnika Gdańska

2. „Wpływ eliminacji z ruchu pojazdów przeciążonych na trwałość zmęczeniową nawierzchni”. [15’] dr inż. Piotr Zieliński, dr inż. Malwina Spławińska, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska, dr inż. Piotr Burnos, prof. dr hab. inż. Janusz Gajda, Katedra Metrologii i Elektroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

3. „Inteligentne nawierzchnie z betonu z nanomateriałami węglowymi wspomagające ważenie pojazdów w ruchu”. [15’] dr inż. Aleksandra Kostrzanowska-Siedlarz, Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

4. „Wymiana nawierzchni przystanków autobusowych przy użyciu prefabrykatów – szybko i skutecznie”. [15’] mgr inż. Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT Sp. z o.o.

Po każdym z wystąpień przewidziano 10 minut na pytania do Prelegentów.

16.00 – 16.30 Przerwa kawowa i poczęstunek

16.30 – 17.45 Sesja VII. MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE

Przewodniczący sesji: mgr inż. Paweł Andrzejewski; mgr inż. Dawid Żymełka

1. „Krzywa wiodąca modułu sztywności z uwzględnieniem poziomu naprężenia w projektowaniu konstrukcji podatnej nawierzchni drogowej”. [15’] prof. dr hab. inż. Marek Iwański, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury, kierownik Katedry, dr inż. Przemysław Buczyński, dr. inż. Grzegorz Mazurek, Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Politechnika Świętokrzyska

2. „Badanie mieszanek mineralno-asfaltowych w warunkach ścinania przy kontrolowanej sztywności”. [15’] dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM, Sekretarz Naukowy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

3. „Ocena możliwości zastosowania dodatku Rosphalt w aspekcie poprawy właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych”. [15’] dr inż. Piotr Zieliński, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska, mgr inż. Adam Bochenek, Anticor Sp. z o.o.

Po każdym z wystąpień przewidziano 10 minut na pytania do Prelegentów.

17.45 – 19.30 Serwis kawowy

19.3001.00 Bankiet V KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2018

Wystąpią: Vinyl Rhythm w składzie:

Marcin Sonnenberg - vocals, piano, keyboards

Kazimierz Dobrowolski - vocals, drums, guitars

Grzegorz Kuś - vocals, guitars, bass

Prowadzenie:

Jacek Krąg – DJ.

 

16 listopada 2018 (piątek)

8.00 – 9:00 Serwis kawowy

9.00 – 10.40 Sesja VIII. ZARZĄDZANIE NAWIERZCHNIAMI W TEORII I PRAKTYCE

Przewodniczący sesji: mgr inż. Bożena Bernasik; mgr inż. Aldona Mizgalska

1. „System Zarządzania Majątkiem, czyli Asset Management w wersji 101”. [15’] dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM, Sekretarz Naukowy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

2. „Proaktywne zarządzanie i utrzymanie nawierzchni betonowych w Polsce”. [15’] mgr inż. Agnieszka Poteraj-Oleksiak, Geobear Sp. z o.o.

3. „Proaktywny asset management infrastruktury drogowej na przykładzie konserwacji nawierzchni asfaltowych”. [15’] dr inż. Wiesław Dąbrowski, prezes zarządu Instytutu Dróg i Lotnisk Sp. z o.o.

4. „Zarządzanie nawierzchniami dróg powiatowych”. [15’] mgr inż. Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych; dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

Po każdym z wystąpień przewidziano 10 minut na pytania do Prelegentów.

10.40 – 11.10 Przerwa kawowa

11.10 – 12.50 Sesja IX. NAPRAWY, WZMOCNIENIA, DODATKI, KRUSZYWA

Przewodniczący sesji: dr inż. Wojciech Sorociak; mgr inż. Stanisław Styk

1. „Szybkie metody naprawy nawierzchni betonowych na przykładzie iniekcji geopolimerowych”. [15’] mgr inż. Agnieszka Poteraj-Oleksiak, Geobear Sp. z o.o.,

2. „Ocena efektywności zastosowania siatek stalowych w przebudowach nawierzchni asfaltowych w Małopolsce”. [15’] dr inż. Piotr Zieliński, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska

3. „Wybrane materiały odpadowe z tworzyw sztucznych w roli stabilizatorów mastyksu zwiększających odporność mieszanki SMA na koleinowanie”. [15’] dr inż. Bartłomiej Grzesik, Katedra Geotechniki i Dróg, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

4. „Właściwości kruszywa wapiennego jako surowca dla budownictwa drogowo-mostowego”. [15’] dr hab. inż. Artur Łagosz, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Po każdym z wystąpień przewidziano 10 minut na pytania do Prelegentów.

12.50 – 13.15 Podsumowanie V KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2018, ZAPOWIEDZI I ZAKOŃCZENIE

mgr Ewelina Nawara, dyrektor wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

dr inż. Krzysztof Błażejowski, przewodniczący Rady Programowej KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI, dyrektor Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o.o.

mgr inż. Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

13.15 Obiad

14.00 – 16.00 „Radiostrada” na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków

audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes

13.15 – 16.30 Serwis kawowy

V KRAKOWSKIM DNIOM NAWIERZCHNI 2018 towarzyszyć będzie tematyczna wystawa, w tym Wydziału Historii Drogownictwa GDDKiA – Muzeum Drogownictwa w Szczucinie