KDN19 panel

MENU GŁÓWNE 2019

Patronat Honorowy

LogotypMIpoziom

Patronat

KRZDP

Klir logo

ZMRP

logo OIGD 25 kolor poziom

PKD nowe logo male

IBDiM

Partnerzy Specjalni

oat pl x1

logo Eurovia

Partner

 ORLEN ASFALT logo

 
Tensar Logo Red

klotoida

Firma współpracująca

 

 

Menard logo horizontal colours

Amago logo

 
droglab
 
 
icso
logo pbi grupa RGB bez tla niebieskie
 
 
 
 
GeoBear logo

Patronat medialny

ViaExpert
 
edroga2
RK logo
winieta drogi 10 2011 kontra

13 listopada 2019 (środa)

9.00 Otwarcie recepcji konferencji.
9.00 – 11.00 Serwis kawowy.


11.00 – 11.30 Oficjalne otwarcie VI KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2019Ewelina Nawara, dyrektor Media Pro Polskie Media Profesjonalne.

Wystąpienia zaproszonych gości:

dr inż. Krzysztof Błażejowski, przewodniczący Rady Programowej, dyrektor Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o.o.;
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;
mgr inż. Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach;
inż. Wojciech Błażusiak, Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych, z-ca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu;
mgr Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;
mgr inż. Andrzej Wyszyński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych;
mgr inż. Piotr Kijowski, szef doradztwa technicznego Stowarzyszenia Producentów Cementu;
mgr inż. Maciej Stroński, członek zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu;
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;
dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM, Sekretarz Naukowy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów;
dr hab. inż. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego;
mgr Marek Dworak, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dyrektor Małopolskiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Krakowie;
mgr inż. Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT Sp. z o.o.;
dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. Rozwoju Produktu Eurovia Polska S.A., Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska;
mgr Marcin Koczyba, redaktor naczelny audycji „Radiostrada” Radio Kraków;
mgr inż. Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

1. „Aktualne problemy drogownictwa”. [20’] mgr Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

11.30 – 13.00 Sesja I.
Przewodniczący sesji: mgr Ewelina Nawara, mgr inż. Mirosław Bajor.

1. „Projektowane zmiany w przepisach techniczno-budowlanych z uwzględnieniem nawierzchni drogowych”. [20’]
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.
2. „Standardy techniczne dla nawierzchni drogowych obowiązujące w ZDW Katowice”. [20’]
mgr inż. Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

13.00 Wspólna fotografia Uczestników w hotelowym lobby.

13.05 – 14.30 Obiad.

14.30 – 15.50 Sesja II.
Przewodniczący sesji: mgr inż. Piotr Heinrich, dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM.

1. „Nowa publikacja Orlen Asfalt Sp. z o.o.”. [20’]
dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor ds. rozwoju, Orlen Asfalt Sp. z o.o.
2. „Lumivia® - błyskotliwy pomysł na nawierzchnię drogową”. [15’]
dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. Rozwoju Produktu Eurovia Polska S.A.; Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska.
3. „Technologia szybkiego poziomowania i wzmacniania nawierzchni przy pomocy iniekcji geopolimerowych”. [15’]
mgr inż. Agnieszka Poteraj-Oleksiak, Geobear Sp. z o.o.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

Równolegle:

15.00 – 15.30 „Radiostrada” dedykowana tematyce konferencji na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków zlokalizowanego w hotelowym lobby, audycja zajmująca się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem. Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

15.50 – 16.20 Przerwa kawowa i poczęstunek.
Sponsor przerwy kawowej: Menard Polska Sp. z o.o.

16.20 – 17.55 Sesja III.
Przewodniczący sesji: mgr inż. Piotr Kijowski, mgr inż. Ewa Wilk.
1. „Zabiegi remontowe nawierzchni a cykl życia”. [20’]
dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM, Sekretarz Naukowy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.
2. „Reaktywne, prewencyjne czy proaktywne utrzymanie betonowych nawierzchni drogowych i lotniskowych? Praktyczne przykłady”. [25’] dr inż. Wiesław Dąbrowski, prezes zarządu Instytutu Dróg i Lotnisk Sp. z o.o.
3. „Innowacyjne technologie naprawy nawierzchni betonowych – przykład wdrożeń w Polsce”. [20’]
mgr inż. Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT Sp. z o.o.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

18.00 – 19.30 Uroczysta kolacja.

14 listopada 2019 (czwartek)

8.00 – 9.30 Serwis kawowy.

9.30 – 10.45 Sesja IV.
Przewodniczący sesji: dr inż. Krzysztof Błażejowski, inż. Tomasz Oracz.

1. „Asfalty wysokomodyfikowane HIMA – nowe doświadczenia”. [15’]
mgr inż. Przemysław Ostrowski, Orlen Asfalt Sp. z o.o.
2. „Doświadczenia ze stosowania asfaltów wysokomodyfikowanych na drogach wojewódzkich województwa śląskiego”. [15’]
mgr inż. Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
3. „Modyfikacja mechanistyczno-empirycznej metody projektowania nawierzchni uwzględniająca wpływ georusztów heksagonalnych”. [15’] mgr inż. Piotr Mazurowski, dyrektor ds. technologii, Tensar Polska Sp. z o.o.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

10.45 – 11.15 Przerwa kawowa i poczęstunek.

11.15 – 12.45 Sesja V.
Przewodniczący sesji: mgr inż. Zbigniew Tabor, dr inż. Wojciech Sorociak.

1. „Doświadczenia i wymagania techniczne w zakresie porowatych warstw ścieralnych na włoskich autostradach”. [20’]
dr hab. inż. Jan Król, prof. PW, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.
2. „Projektowanie i właściwości mieszanek stabilizowanych emulsją asfaltową do podbudów drogowych”. [20’]
mgr inż. Katarzyna Konieczna, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.
3. „Wzmocnienie siatkami warstw asfaltowych”. [20’]
dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM, Sekretarz Naukowy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

12.45 – 14.15 Obiad.

14.15 – 15.45 Sesja VI. Debata VI KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI. „Aktualne problemy drogownictwa”.
Tematyka:

1. Przyczyny spowolnienia na rynku i perspektywy rozwiązania.
2. Przetargi z wyborem technologii – za i przeciw.
3. Fundusz dróg samorządowych. Szanse rozwojowe i zagrożenia.

dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o.o.;
Wojciech Błażusiak, Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych;
Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;
Krzysztof Kieres, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu;
Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich;
Andrzej Wyszyński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych.

Równolegle:

15.00 – 15.30 „Radiostrada” dedykowana tematyce konferencji na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków zlokalizowanego w hotelowym lobby, audycja zajmująca się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.
Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

15.45 – 16.15 Przerwa kawowa i poczęstunek.

16.15 – 17.55 Sesja VII.
Przewodniczący sesji: dr inż. Wiesław Dąbrowski, dr hab. inż. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS.

1. „Nawierzchnie betonowe nie tylko na drogach o wysokiej jakości”.[15’]
mgr inż. Andrzej Litwinowicz, główny technolog, Budimex S.A.
2. „Aspekty środowiskowe i finansowe w wyborze nawierzchni drogowych”.[15’]
mgr inż. Piotr Kijowski, szef doradztwa technicznego, Stowarzyszenie Producentów Cementu.
3. „Ścieżki rowerowe w technologii RCC”. [15’]
mgr inż. Beata Toporska, dyrektor zarządzający;
mgr inż. Dariusz Jaworski, dyrektor techniczny, Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o.
4. „Beton – aktywny materiał w ochronie powietrza”. [15’]
mgr inż. Krzysztof Szerszeń, koordynator ds. badań i rozwoju produktów geotechnicznych, Grupa Górażdże.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

17.55 – 19.30 Serwis kawowy.

19.30 – 01.00 Bankiet VI KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2019.
W programie: Występ duetu fortepianowo-skrzypcowego Claro de Luna.
Prowadzenie: DJ Jacek Krąg.

 

15 listopada 2019 (piątek)

 

8.00 – 9.30 Serwis kawowy.

9.30 – 10.55 Sesja VIII.
Przewodniczący sesji: dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, dr hab. inż. Jan Król, prof. PW.

1. „ITS jako prosty test do oceny odporności MMA na deformacje trwałe”. [20’]
dr inż. Piotr Zieliński, Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.
2. „Zastosowanie innowacyjnej technologii asfaltów spienionych wodą w drogownictwie”. [20’]
dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, prof. PŚk.;
dr inż. Mateusz M. Iwański;
mgr inż. Krzysztof Maciejewski;
mgr inż. Piotr Ramiączek, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska.
3. „Warm Mix Asphalt. Korzyści, technologia i zastosowanie”. [15’]
mgr inż. Dominik Nowak, product manager, Amago Sp. z o.o.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

10.55 – 11.25 Przerwa kawowa.

11.25 – 12.50 Sesja IX.
Przewodniczący sesji: inż. Wojciech Błażusiak, dr inż. Piotr Zieliński.

1. „Beton asfaltowy o wysokim module sztywności w nawierzchniach podatnych”. [20’]
dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, kierownik Zakładu Technologii Nawierzchni.
2. „Wpływ kompozycji mastyksu na właściwości asfaltu lanego”. [20’]
mgr inż. Krzysztof Kołodziej;
dr inż. Lesław Bichajło, Zakład Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska.
3. „Narzędzia i dane cyfrowe w zarządzaniu infrastrukturą drogową”. [15’]
mgr inż. Krzysztof Zakrocki, kierownik projektów, Smart Factor Sp. z o. o.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

12.50 – 13.00 Podsumowanie VI KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2019, ZAPOWIEDZI I ZAKOŃCZENIE.

Ewelina Nawara, dyrektor Wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;
dr inż. Krzysztof Błażejowski, przewodniczący Rady Programowej KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2019;
Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

13.00 Obiad.

14.00 – 16.00 „Radiostrada” dedykowana tematyce konferencji na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków zlokalizowanego w hotelowym lobby, audycja zajmująca się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem. Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

13.00 – 16.30 Serwis kawowy.

VI KRAKOWSKIM DNIOM NAWIERZCHNI 2019 towarzyszyć będzie tematyczna wystawa.