KDN20 panel

MENU GŁÓWNE 2020

Partner Strategiczny

logo Eurovia

Partnerzy Specjalni

logo viateco infratest page 001

Patronat Honorowy

LogotypMIpoziom

GDDKiA

Partner

Tensar Logo Red

 ORLEN ASFALT logo

Współpraca

oat pl x1

Referaty

1.„Drogownictwo w czasach pandemii”.

Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;

2.„System Zarządzania Aktywami: planowanie i pomiar efektywności”.

prof. dr hab. inż. Adam Zofka, sekretarz naukowy IBDiM;

Andrzej Maciejewski, GDDKiA Centrala.

3.„System Zarządzania Aktywami: osadzanie w procesach wewnętrznych i systemach organizacyjnych”.

Andrzej Maciejewski, GDDKiA Centrala;

prof. dr hab. inż. Adam Zofka, sekretarz naukowy IBDiM.

4.„Ochrona przed hałasem drogowym na Drodze Krajowej DK94 – cicha nawierzchnia czy ekran akustyczny?”.

dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. rozwoju produktu Eurovia Polska S.A.; Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska;

Joanna Gola-Szlachta, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, GDDKiA Oddział w Krakowie;

dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PL, kierownik Katedry Dróg i Mostów, Politechnika Lubelska; prezes zarządu Ekkom Sp. z o.o.;

Maciej Hałucha, dyrektor ds. ochrony środowiska EKKOM Sp. z o. o.

5.„Wdrożenie mieszanki do warstw przeciwzmęczeniowych – SMA MA na obiektach mostowych”.

Olivia Merska, Eurovia Polska S.A., Katedra Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

Bartosz Budziński, Katedra Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

6.„Renesans asfaltu lanego”.

Marta Wójcik-Wiśniewska, specjalista, Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji, Orlen Asfalt Sp. z o. o.

7.„Ocena odporności na odkształcenia trwałe asfaltu lanego na podstawie lepkości zerowego ścinania”.

dr. inż. Lesław Bichajło,

mgr inż. Krzysztof Kołodziej,

Katedra Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska.

8.„Beton asfaltowy w technologii „na półciepło” z dodatkiem wapna hydratyzowanego”.

dr inż. Mateusz M. Iwański, Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

9.„Ocena konstrukcji nawierzchni z warstwami HiMA za pomocą metody VECD”.

Przemysław Ostrowski, ekspert, Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji, Orlen Asfalt Sp. z o. o.

10.„Wpływ spieniania wodą na właściwości lepiszczy asfaltowych na przykładzie asfaltu drogowego, modyfikowanego polimerami i wysokomodyfikowanego”.

dr inż. Krzysztof Maciejewski, Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

11.„Zastosowanie mikrofal przy wykonywaniu i naprawie nawierzchni asfaltowych”. 

dr inż. Maciej Maliszewski , kierownik Pracowni Technologii Nawierzchni Asfaltowych, Zakład Technologii Nawierzchni, Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

12. „Wpływ warstwy pośredniej w postaci kompozytu na efektywność zabezpieczenia warstw asfaltowych przed powstawaniem spękań zmęczeniowych”.

Michał Gołos, Tensar Polska Sp. z o. o.

13. „Nawierzchnie betonowe a środowisko”.

prof. dr hab. inż. Jan Deja, dyrektor biura, Stowarzyszenie Producentów Cementu, kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.

14.„Betonowe nawierzchnie drogowe w ocenie kierowców – wyniki badań opinii”.

Zbigniew Pilch, szef Marketingu i Wydawnictw, Stowarzyszenie Producentów Cementu.

15.„Droga wojewódzka nr 423 w technologii betonowej”.

Damian Dziuk, Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o. o., Grupa Górażdże.

16.„Program badawczy technologii betonu wałowanego na odcinku drogi nr DD52 oraz przykłady innych realizacji dróg betonowych samorządowych”.

Michał Hebdaś, członek zarządu, Cemex Infrastruktura Sp. z o. o.

17.„Przegląd wymagań specyfikacji technicznych realizowanych projektów infrastrukturalnych”.

Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT Sp. z o. o.

18.„Sztuka skutecznego wykonywania i utrzymywania dylatacji nawierzchni z betonu cementowego”.

dr inż. Wiesław Dąbrowski, prezes zarządu, Instytut Dróg i Lotnisk Sp. z o. o.

19.„Nowatorskie podejście do inwentaryzacji na budowie na przykładzie doświadczeń z budowy Zachodniej Obwodnicy Gliwic”.

Wojciech Smyła, Inżynier Budowy, Eurovia Polska S.A.,

dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. rozwoju produktu Eurovia Polska S.A.; Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska.

20.„Analiza trwałości zmęczeniowej nawierzchni S6 Goleniów - Koszalin”.

dr inż. Robert Jurczak, Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

21.„Destrukt asfaltowy dwa lata później 2018-2020”.

Stanisław Styk, SBI Biuro Inżynierskie Stanisław Styk.

22.„Nośność recyklowanej podbudowy drogowej w aspekcie rodzaju spoiwa hydraulicznego”.

dr inż. Przemysław Buczyński,

dr hab. inż. Grzegorz Mazurek, prof. PŚk.,

Jakub Krasowski,

Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

23.„RAS-owe betony asfaltowe”.

dr inż. Piotr Zieliński, Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

 

PROGRAM VII KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2020

18 listopada 2020 (środa)

9.45 Otwarcie rejestracji i prezentacje organizatora.

10.00 10.20 Oficjalne otwarcie KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2020.

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;

Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach;

Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu;

prof. dr hab. inż. Adam Zofka, sekretarz naukowy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów; przewodniczący Rady Programowej II Forum ASFALTY 2018;

dr inż. Marek Bauer, prorektor ds. studenckich, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Systemów Transportowych, przewodniczący Rady Programowej Forum BUSPASY 2020 i 2021;

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska; Katedra Systemów Transportowych;

prof. dr hab. inż. Marek Iwański, prorektor ds. Badań i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi; kierownik Katedry Inżynierii Komunikacyjnej, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach;

Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;

prof. dr hab. inż. Jan Deja, dyrektor biura, Stowarzyszenie Producentów Cementu, kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków;

Nicolas Dépret, prezes zarządu Eurovia Polska S.A.;

Marcin Koczyba, redaktor naczelny audycji Radiostrada, Radio Kraków;

dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Biura Badań, Rozwoju i Innowacji, Orlen Asfalt Sp. z o. o.; przewodniczący Rady Programowej KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

10.20 10.40 Aktywność ekspertów KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

Wprowadzenie.

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne.

Wnioski o obniżenie limitów prędkości jazdy.

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, przewodniczący Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Rady Programowej KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2013-2021.

Wnioski o zmiany limitów liczby pasażerów mogących jednocześnie korzystać z pojazdów komunikacji zbiorowej.

dr inż. Jacek Szmagliński, Katedra Transportu Szynowego i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; motorniczy;

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, przewodniczący Rady Programowej II Seminarium INNOWACYJNY TRAMWAJ 2020.

Bieżące analizy danych o wypadkach drogowych.

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

10.40 11.05 Sesja inauguracyjna. Drogownictwo w czasie pandemii.

Przewodniczący sesji: Ewelina Nawara, Mirosław Bajor.

1.„Drogownictwo w czasach pandemii”. [15’]

Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;

[10’] na pytania do Prelegentki.

11.05 12.20 Panel ekspertów: „Drogownictwo w czasach pandemii – teraźniejszość i przygotowania do kolejnych kryzysów”.

Wyzwania dla zamawiających i wykonawców:

 1. Nowe realia funkcjonowania wykonawców w czasie pandemii (praca zdalna, rotacyjna, kwarantanny, testowanie pracowników i reżimy sanitarne w biurach i na budowach).
 2. Problemy z pracownikami oraz z podwykonawcami i dostawcami.
 3. Utrzymanie płynności finansowej wykonawców.
 4. Podaż przetargów na rynku dróg krajowych i samorządowych.
 5. Aktywna współpraca administracja – rynek; wydawanie bez większych opóźnień decyzji administracyjnych, rozwiązania minimalizujące ryzyko zatrzymania budów, elektroniczny obieg dokumentów kontraktowych i zgłoszeń robót do odbioru, indywidualne odbiory bez konieczności zwoływania komisji, możliwość zdalnego zawierania umów dzięki podpisowi elektronicznemu.

Wpływ pandemii na branżę drogową w średnim i długim horyzoncie czasowym – szanse i zagrożenia:

 1. Malejąca liczba przetargów w samorządach.
 2. Spadek cen podstawowych materiałów budowlanych i surowców.
 3. Niskie ceny ofertowe w przetargach w GDDKiA oraz w samorządach.
 4. Polityka gwarancyjno-kredytowa realizowana przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe.

Moderatorzy: Ewelina Nawara, Mirosław Bajor.

Paneliści:

Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;

Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach;

Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu;

Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;

prof. dr hab. inż. Jan Deja, dyrektor biura, Stowarzyszenie Producentów Cementu, kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków;

Andrzej Wyszyński, prezes zarządu, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych;

Nicolas Dépret, prezes zarządu Eurovia Polska S.A.;

Małgorzata Kowalska, dyrektor Biura Handlu, Orlen Asfalt Sp. z o. o.

12.20 – 12.40 Przerwa. Prezentacje Organizatora.

12.4013.55 Sesja I. Zarządzanie aktywami.

Przewodniczący sesji: dr inż. Krzysztof Błażejowski.

1.„System Zarządzania Aktywami: planowanie i pomiar efektywności”. [25’]

prof. dr hab. inż. Adam Zofka, sekretarz naukowy IBDiM;

Andrzej Maciejewski, GDDKiA Centrala.

2.„System Zarządzania Aktywami: osadzanie w procesach wewnętrznych i systemach organizacyjnych”. [20’]

Andrzej Maciejewski, GDDKiA Centrala;

prof. dr hab. inż. Adam Zofka, sekretarz naukowy IBDiM.

Po każdym z wystąpień [15’] na pytania do Prelegentów.

13.55 – 14.15 Przerwa. Prezentacje Organizatora.

14.1515.00 Sesja II. Ochrona przed hałasem.

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Adam Zofka.

1.„Ochrona przed hałasem drogowym na Drodze Krajowej DK94 – cicha nawierzchnia czy ekran akustyczny?”. [30’]

dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. rozwoju produktu Eurovia Polska S.A.; Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska;

Joanna Gola-Szlachta, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, GDDKiA Oddział w Krakowie;

dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PL, kierownik Katedry Dróg i Mostów, Politechnika Lubelska; prezes zarządu Ekkom Sp. z o.o.;

Maciej Hałucha, dyrektor ds. ochrony środowiska EKKOM Sp. z o. o.

Po wystąpieniu [15’] na pytania do Prelegentów.

15.05-15.30 Radiostrada – dedykowana tematyce konferencji z udziałem ekspertów cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, Radio Kraków.

19 listopada 2020 (czwartek)

9.45 Otwarcie rejestracji i prezentacje organizatora.

10.0011.40 Sesja III. Asfalt lany. Beton asfaltowy „na półciepło”.

Przewodniczący sesji: dr inż. Wojciech Sorociak.

1.„Wdrożenie mieszanki do warstw przeciwzmęczeniowych – SMA MA na obiektach mostowych”. [15’]

Olivia Merska, Eurovia Polska S.A., Katedra Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

Bartosz Budziński, Katedra Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

2.„Renesans asfaltu lanego”. [15’]

Marta Wójcik-Wiśniewska, specjalista, Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji, Orlen Asfalt Sp. z o. o.

3.„Ocena odporności na odkształcenia trwałe asfaltu lanego na podstawie lepkości zerowego ścinania”. [15’]

dr. inż. Lesław Bichajło,

mgr inż. Krzysztof Kołodziej,

Katedra Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska.

4.„Beton asfaltowy w technologii „na półciepło” z dodatkiem wapna hydratyzowanego”. [15’]

dr inż. Mateusz M. Iwański, Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

11.40– 12.00 Przerwa. Prezentacje Organizatora.

12.0013.40 Sesja IV. Asfalty wysokomodyfikowane. Zapobieganie spękaniom zmęczeniowym.

Przewodniczący sesji: dr inż. Krzysztof Błażejowski.

1.„Ocena konstrukcji nawierzchni z warstwami HiMA za pomocą metody VECD”. [15’]

Przemysław Ostrowski, ekspert, Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji, Orlen Asfalt Sp. z o. o.

2.„Wpływ spieniania wodą na właściwości lepiszczy asfaltowych na przykładzie asfaltu drogowego, modyfikowanego polimerami i wysokomodyfikowanego”. [15’]

dr inż. Krzysztof Maciejewski, Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

3.„Zastosowanie mikrofal przy wykonywaniu i naprawie nawierzchni asfaltowych”. [15’]

dr inż. Maciej Maliszewski , kierownik Pracowni Technologii Nawierzchni Asfaltowych, Zakład Technologii Nawierzchni, Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

4. „Wpływ warstwy pośredniej w postaci kompozytu na efektywność zabezpieczenia warstw asfaltowych przed powstawaniem spękań zmęczeniowych”. [20’]

Michał Gołos, Tensar Polska Sp. z o. o.

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

13.40 – 14.00 Przerwa. Prezentacje Organizatora.

14.0015.40 Sesja V. Nawierzchnie z betonu cementowego.

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Jan Deja.

1. „Nawierzchnie betonowe a środowisko”. [15’]

prof. dr hab. inż. Jan Deja, dyrektor biura, Stowarzyszenie Producentów Cementu, kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.

2.„Betonowe nawierzchnie drogowe w ocenie kierowców – wyniki badań opinii”. [15’]

Zbigniew Pilch, szef Marketingu i Wydawnictw, Stowarzyszenie Producentów Cementu.

3.„Droga wojewódzka nr 423 w technologii betonowej”. [15’]

Damian Dziuk, Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o. o., Grupa Górażdże.

4.„Program badawczy technologii betonu wałowanego na odcinku drogi nr DD52 oraz przykłady innych realizacji dróg betonowych samorządowych”. [15’]

Michał Hebdaś, członek zarządu, Cemex Infrastruktura Sp. z o. o.

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

Równolegle:

15.05-15.30 Radiostrada – dedykowana tematyce konferencji z udziałem ekspertów cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, Radio Kraków.

20 listopada 2020 (piątek)

9.45 Otwarcie rejestracji i prezentacje organizatora.

10.0011.15 Sesja VI. Nawierzchnie z betonu cementowego. Inwentaryzacja na budowie.

Przewodniczący sesji: Piotr Heinrich.

1.„Przegląd wymagań specyfikacji technicznych realizowanych projektów infrastrukturalnych”. [15’]

Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT Sp. z o. o.

2.„Sztuka skutecznego wykonywania i utrzymywania dylatacji nawierzchni z betonu cementowego”. [15’]

dr inż. Wiesław Dąbrowski, prezes zarządu, Instytut Dróg i Lotnisk Sp. z o. o.

3.„Nowatorskie podejście do inwentaryzacji na budowie na przykładzie doświadczeń z budowy Zachodniej Obwodnicy Gliwic”. [15’]

Wojciech Smyła, Inżynier Budowy, Eurovia Polska S.A.,

dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. rozwoju produktu Eurovia Polska S.A.; Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska.

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

11.15 – 11.35 Przerwa. Prezentacje Organizatora.

11.3513.15 Sesja VII. Trwałość zmęczeniowa. Destrukt asfaltowy.

Przewodniczący sesji: dr inż. Piotr Zieliński.

1.„Analiza trwałości zmęczeniowej nawierzchni S6 Goleniów - Koszalin”. [15’]

dr inż. Robert Jurczak, Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

2.„Destrukt asfaltowy dwa lata później 2018-2020”. [15’]

Stanisław Styk, SBI Biuro Inżynierskie Stanisław Styk.

3.„Nośność recyklowanej podbudowy drogowej w aspekcie rodzaju spoiwa hydraulicznego”. [15’]

dr inż. Przemysław Buczyński,

dr hab. inż. Grzegorz Mazurek, prof. PŚk.,

Jakub Krasowski,

Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

4.„RAS-owe betony asfaltowe”. [15’]

dr inż. Piotr Zieliński, Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

13.15 – 13.35 Przerwa. Prezentacje Organizatora.

13.35– 15.05 Panel ekspertów – destrukt i odpady w budownictwie drogowym w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym – idea a praktyka.

Obszary dyskusji:

 1. Regulacje prawne (nowelizacja ustawy o odpadach, projekty rozporządzeń, wydawanie decyzji administracyjnych i interpretacja przepisów prawa).
 2. Koszty gospodarowania odpadami i ich optymalizacja (narzędzia i metody).
 3. Technologia (stacjonarne i mobilne linie technologiczne recyklingu, jakość odzyskanego surowca oraz docelowego produktu).
 4. Rynek (popyt i podaż na surowce wtórne i usługi związane z gospodarką odpadami, tendencje rozwojowe, stymulanty i destymulanty rynkowe).
 5. Ochrona środowiska (wpływ procesów logistycznych i recyklingu na środowisko).

Moderator:

dr inż. Joanna Sagan, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.

Paneliści:

Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;

Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach;

Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu;

Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;

Zbigniew Pilch, szef Marketingu i Wydawnictw, Stowarzyszenie Producentów Cementu;

Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT Sp. z o.o.;

Stanisław Styk, SBI Biuro Inżynierskie Stanisław Styk;

Przemysław Klonowski, prezes zarządu, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski;

Tomasz Wąsek, prezes zarządu Tree Team Sp. z o. o.;

dr inż. Maciej Maliszewski , kierownik Pracowni Technologii Nawierzchni Asfaltowych, Zakład Technologii Nawierzchni, Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

15.05 – 15.20 Podsumowanie i zakończenie.

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Biura Badań, Rozwoju i Innowacji, Orlen Asfalt Sp. z o. o.; przewodniczący Rady Programowej KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Równolegle:

14.05-16.00 Radiostrada – dedykowana tematyce konferencji z udziałem ekspertów cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, Radio Kraków.

 

Zgłoszenia referatów i wystąpień:
Ewelina Nawara tel. kom. 509 548 713
Mirosław Bajor tel. kom. 501 434 799

e-mail: konferencje(at)media-prof.pl