MENU GŁÓWNE 2016

Patronat Honorowy

 
LogotypMIBpoziom

Patronat

 
 
 
 
 
 
 

Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich
 

Partner Strategiczny

 
logo Eurovia

Partnerzy

 
 
 
stowarzyszenie
 
 
 
 
 

Firma Wspólpracująca

 
 
 
 
 
 

Patronat Medialny

PROGRAM III KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2016

 

PROGRAM SEMINARIUM NAWIERZCHNIE MOSTOWE 2016

23 listopada 2016 (środa)
9.00 Otwarcie recepcji Seminarium
9.00 - 11.00 Serwis kawowy
11.00 – 11.15 Oficjalne otwarcie Seminarium NAWIERZCHNIE MOSTOWE 2016.
11.15 – 13.00 Sesja I. SPECYFIKA NAWIERZCHNI MOSTOWYCH.
Przewodniczący Sesji: Ewelina Nawara, dyrektor wydawnictwa Media Pro Polskie Media Profesjonalne; Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.
1. „Wprowadzenie w tematykę Seminarium” prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, Politechnika Warszawska [10’]
2. „Szczególne warunki pracy nawierzchni mostowych” prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, kierownik Zespołu; Piotr Pokorski, Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Politechnika Warszawska [20’]
3. „Rozwiązania materiałowo – technologiczne nawierzchni mostowych” dr inż. Michał Sarnowski; dr hab. inż. Jerzy Piłat, prof. PW; Adam Liphardt, Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Politechnika Warszawska [20’]
4. „Hydroizolacje, nawierzchnio-izolacje i nawierzchnie jezdni na mostach – wymagania i doświadczenia ZDW w Katowicach” Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach; Marcin Moszko, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach [15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]
13:00 Wspólna fotografia Uczestników w hotelowym lobby.
13:05 – 14.20 Obiad.
14.20 – 15.45 Sesja II. RODZAJE NAWIERZCHNI MOSTOWYCH.
Przewodniczący Sesji: dr inż. Krzysztof Germaniuk, z-ca kierownika Zespołu Diagnostyki i Napraw Mostów, Instytut Badawczy Dróg i Mostów; prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, Politechnika Warszawska.
1. „Mieszanki SMA-MA do izolacji i warstw ochronnych nawierzchni mostowych” prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, kierownik Zespołu; dr inż. Michał Sarnowski; dr inż. Jan Król, Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Politechnika Warszawska [15’]
2. „Doświadczenia w zastosowaniu technologii SMA-MA” dr hab. inż. Paweł Mieczkowski, Katedra Dróg i Mostów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Eurovia Polska; dr inż. Michał Sarnowski, Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Politechnika Warszawska; Bartosz Budziński, Katedra Dróg i Mostów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie [15’]
3. „Nawierzchnie betonowe na obiektach mostowych. Doświadczenia USA” dr hab. inż. Karol J. Kowalski, z-ca dyrektora Instytutu Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska [20’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]
15.45 – 16.15 Przerwa kawowa i poczęstunek.
16:15 – 18.00 Sesja III. DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNE. AWARIE.
Przewodniczący Sesji: dr hab. inż. Karol J. Kowalski, z-ca dyrektora Instytutu Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska; Wacław Michalski, dyrektor Departamentu Technologii, GDDKiA.
1. „Analiza obliczeniowa wspomagająca projektowanie konstrukcji nawierzchni jezdni na mostach na przykładzie mostu w Toruniu”
dr inż. Krzysztof Wąchalski, dyrektor Pont-Projekt Sp. z o.o. [15’]
2. „Awarie nawierzchni jezdni na mostach”dr inż. Krzysztof Germaniuk, z-ca kierownika Zespołu Diagnostyki i Napraw Mostów, Instytut Badawczy Dróg i Mostów [20’]
3. „Zagrożenia dla trwałości mostowych nawierzchnio-izolacji na bazie emulsji bitumicznych” dr inż. Piotr Gwoździewicz, Pracownia Konstrukcji Sprężonych, Politechnika Krakowska, prezes zarządu ASIS Sp. z o.o. [15’]
4. „Doświadczenia w utrzymaniu nawierzchni jezdni na mostach w zarządzie GDDKiA Kraków” Krzysztof Urbański, Oddziałowy Inspektor Mostowy, GDDKiA Kraków [15’]

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]
18:00 – 18.20 Podsumowanie i zakończenie Seminarium
prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, Politechnika Warszawska,
dr hab. inż. Karol J. Kowalski, z-ca dyrektora Instytutu Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska,
Ewelina Nawara, dyrektor wydawnictwa Media Pro Polskie Media Profesjonalne.
18.30 – Uroczysta kolacja

PROGRAM FORUM NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016

24 listopada 2016 (czwartek)

9.00 Otwarcie recepcji Forum.
9.00 – 11:00 Serwis kawowy.
11.0011.30 Oficjalne otwarcie Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016.
11.3012.50 Sesja I. WYMAGANIA TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI NAWIERZCHNI.
Przewodniczący Sesji:
   Ewelina Nawara, dyrektor wydawnictwa Media Pro Polskie Media Profesjonalne;
Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.
1. „Nowelizacja WT2-2016 oraz DPT-14 - 2016” Wacław Michalski, dyrektor Departamentu Technologii, GDDKiA [15’]
2. "Luminancja nawierzchni wg WT-2 2014. Czy wszystko jasne?" Piotr Miduch, prezes zarządu Centrum Badań Laboratoryjnych „CEBEL”
Sp. z o.o. [15’]
3.„Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych w Polsce" Sebastian Witczak, członek zarządu, dyrektor ds. technicznych, TPA Sp. z o.o. [15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]
12:50 Wspólna fotografia Uczestników w hotelowym lobby.
12:5514.10 Obiad.
14.10 – 15.50 Sesja II BADANIA, OCENA I ZARZĄDZANIE NAWIERZCHNIAMI.
Przewodniczący Sesji:   dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju, Orlen Asfalt Sp. z o.o.;
Jacek Bojarowicz, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
1. „Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych – badania, ocena i …… znaki zapytania” dr inż. Marta Wasilewska; dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB, kierownik Zakładu; Paweł Gierasimiuk, Zakład Inżynierii Drogowej, Politechnika Białostocka [15’]
2. „Warstwy ścieralne nawierzchni drogowych – przegląd rozwiązań z akustycznego punktu widzenia” dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk,prof. PB, kierownik Zakładu Inżynierii Drogowej, Politechnika Białostocka [15’]
3. „PMS (Pavement Management System): przykład wdrożenia” dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDIM, z-ca kierownika Zakładu
Technologii Nawierzchni, IBDiM [15’]
4. „Wykorzystanie diagnostyki nawierzchni w monitorowaniu gwarancji” Tomasz Wojsz, prezes zarządu Heller Consult Sp. z o.o. [15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]
15.50 – 16.20 Przerwa kawowa i poczęstunek.
16.20 – 18.05 Sesja III. MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWE, cz.1.
Przewodniczący Sesji: dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB, kierownik Zakładu Inżynierii Drogowej, Politechnika Białostocka;
Wacław Michalski, dyrektor Departamentu Technologii, GDDKiA.
1. „Dobór lepiszczy do ekstremalnie wysokich temperatur nawierzchni” dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju, Orlen Asfalt Sp. z o.o. [15’]
2. „Ocena właściwości niskotemperaturowych betonów asfaltowych o wysokim module sztywności (AC WMS)” dr inż. Mariusz Jaczewski,
Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska [15’]
3. ,,Wykorzystanie modeli krzywych wiodących modułu sztywności w projektowaniu konstrukcji podatnej nawierzchni drogowej” dr inż. Przemysław Buczyński; dr inż. Grzegorz Mazurek, prof. dr hab. inż. Marek Iwański, Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Politechnika Świętokrzyska [15’]
4. ,,Technologia Gripfibre – poprawa parametrów eksploatacyjnych oraz wydłużenie okresu użytkowania nawierzchni” Dawid Żymełka,
dyrektor techniczny, Eurovia Polska S.A. [20’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]
18.05 – 19:30 Serwis kawowy.
19.3024.00 Bankiet Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016.
19.30 – 21.00
Uroczysta kolacja.
21.00 – 21.30 Jubileuszowy koncert kwartetu smyczkowego

25 listopada 2016 (piątek)

8.00 – 9:00 Serwis kawowy.
9.00 – 10.40 Sesja IV BADANIA I OCENA NAWIERZCHNI.
Przewodniczący Sesji:   dr inż. Wanda Grzybowska, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDIM, z-ca kierownika Zakładu Technologii Nawierzchni, IBDiM.
1. „Reakcja alkalia-kruszywa AAR oraz metody badań uszkodzeń betonu cementowego” Wacław Michalski, dyrektor Departamentu; Witold Zapaśnik, Główny Specjalista, Wydział Betonu i Nawierzchni Betonowych, Departament Technologii GDDKiA [15’]
2. „Przegląd wybranych metod badań nieniszczących i możliwość zastosowania ich w diagnostyce nawierzchni betonowych” dr inż. Małgorzata Konopska-Piechurska; Małgorzata Wutke, TPA Sp. z o.o. [15’]
3. „Metoda cyfrowej korelacji obrazu w badaniach geosyntetyków i innych materiałów drogowych” dr inż. Jarosław Górszczyk; dr inż. Konrad Malicki, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska [15’]
4. „Administracyjne systemy dynamicznego ważenia pojazdów WIM – stan obecny i perspektywy wdrożenia w Polsce” dr inż. Piotr Burnos; prof. dr hab. inż. Janusz Gajda; dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH; Katedra Metrologii i Elektroniki, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie [15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]
10.40 – 11.10 Przerwa kawowa.
11.10 – 12.30 Sesja V. MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWE, cz.2.
Przewodniczący Sesji: Grzegorz Sochański, dyrektor zarządzający Nynas Sp. z o.o.; dr inż. Piotr Zieliński, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska.
1. „Charakterystyka mieszanek mineralno-asfaltowych produkowanych w technologii na ciepło (WMA)” dr inż. Marcin Stienss, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska [15’]
2. „Wypełniacz mieszany do produkcji trwałych mieszanek mineralnoasfaltowych – doświadczenia ostatnich lat” Ireneusz Strugała,
Tuga Sp. z o.o.; Dominik Małasiewicz, Lhoist Polska Sp. z o.o.[15’]
3. ,,Asfaltowe technologie przeciwspękaniowe dla nawierzchni drogowych” Jacek Boratyński, główny technolog ds. produkcji, Eurovia Polska S.A. [15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]
12:30 – 13.00 Przerwa kawowa i poczęstunek.
13.00 – 14.40 Sesja VI. OCENA, NAPRAWY I WZMACNIANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH I PODŁOŻA.
Przewodniczący Sesji: Bożena Bernasik, z-ca dyrektora ds. technologii, GDDKiA Oddział Kraków; dr inż. Aleksander Zborowski, Starszy Specjalista ds. Badań i Rozwoju, TPA Sp. z o.o.
1. „Problemy oceny własności mieszanek mineralno-cementowoemulsyjnych” dr inż. Piotr Zieliński, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska [15’]
2. „Spoiwa wapienne do stabilizacji gruntów” Dominik Małasiewicz, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego [15’]
3. „Optymalizacja konstrukcji nawierzchni z zastosowaniem georusztów trójosiowych Tensar TriAx – najnowsze badania” Piotr Mazurowski, menadżer ds. technologii optymalizacji nawierzchni, Tensar Polska Sp. z o.o. [15’]
4. „Efektywność zastosowania siatek stalowych w naprawach nawierzchni asfaltowych” dr inż. Piotr Zieliński, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska [15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]

14.40 – 15.10 Podsumowanie i zakończenie Forum.
dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju, Orlen Asfalt Sp. z o.o.;
Wacław Michalski, dyrektor Departamentu Technologii, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;
Ewelina Nawara, dyrektor wydawnictwa Media Pro Polskie Media Profesjonalne.

15.10 Obiad.
15.10 – 16:30 Serwis kawowy.