KDN19 panel

MENU GŁÓWNE 2019

Patronat Honorowy

LogotypMIpoziom

Patronat

KRZDP

Klir logo

ZMRP

logo OIGD 25 kolor poziom

PKD nowe logo male

IBDiM

Partnerzy Specjalni

oat pl x1

logo Eurovia

Partner

klotoida

Firma współpracująca

 
 
icso
logo pbi grupa RGB bez tla niebieskie

GeoBear logo

 
 
 
 
GeoBear logo
 
 
 
logo toroPOLex

Patronat medialny

ViaExpert
 
edroga2
RK logo
winieta drogi 10 2011 kontra

Rada Programowa VI KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2019:

dr inż. Krzysztof Błażejowski – przewodniczący,
dyrektor Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o.o.;

dr inż. Wojciech Bańkowski,
kierownik Zakładu Technologii Nawierzchni, przewodniczący Sekcji Drogowej Rady Naukowej IBDiM,

mgr inż. Leszek Bukowski,
naczelnik Wydziału Technologii, Departament Studiów, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Centrala;

mgr inż. Adam Czerwiński,

przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych; dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu;

dr inż. Wiesław Dąbrowski,
prezes zarządu Instytutu Dróg i Lotnisk Sp. z o.o.;

prof. dr hab. inż. Jan Deja,
dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu; kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie;

dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB,
z-ca kierownika Katedry Budownictwa i Inżynierii Drogowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka;

prof. dr hab. inż. Marek Iwański,
dziekan Wydziału Architektury i Budownictwa, kierownik Katedry Inżynierii Komunikacyjnej, Politechnika Świętokrzyska;

dr inż. Piotr Jaskuła,
kierownik Zespołu Budowy Dróg, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

mgr inż. Marcin Nowacki,

z-ca dyrektora Departamentu Studiów, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Centrala

prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski,
kierownik Zakładu Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska;

prof. dr hab. inż. Antoni Szydło,
kierownik Zakładu Dróg i Lotnisk, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska;

mgr inż. Zbigniew Tabor,
przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, wiceprezes zarządu Polskiego Kongresu Drogowego;

mgr inż. Norbert Wyrwich,
radca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, dyrektor Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Krajowych, wiceprzewodniczący Komitetu Sterującego projektu badawczego RID, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Centrala

dr inż. Piotr Zieliński,

Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Instytut Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

dr hab. inż. Adam Zofka, prof. nadzw. IBDiM
Sekretarz Naukowy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Rada Programowa Cyklu Konferencje Specjalistyczne:

prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk

dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz

prof. dr hab. inż Jan Deja

prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga

prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca

dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB

dr inż. Piotr Gwoździewicz

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG

prof. dr hab. inż Józef Judycki

prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek

dr inż. Tomasz Rudnicki

prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski

prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

dr inż. Igor Ruttmar

dr hab. inż. Marek Salamak, prof. Pol. Śl.

dr hab. inż. Tadeusz Sandecki prof. PW

inż. Dariusz Słotwiński

prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski

prof. dr hab. inż. Antoni Szydło

prof. dr hab. inż. Marian Tracz

mgr inż. Norbert Wyrwich

dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ