Patronat honorowy

 

Tadeusz Trzmiel IZastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji i Infrastruktury


Maria Wasiak

Minister Infrastruktury i Rozwoju


Ewa Tomala-Borucka
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Stanisław Żmijan
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

Patronat

 

Partnerzy

SPONSOR SPECJALNY

Sponsorzy

Patronat medialny

Obiekty inynierskie m-w-t kontra
winieta drogi 10 2011 kontra

Zapraszamy do zapoznania się z wygłoszonymi podczas Forum referatami:

1. „Dlaczego asfalt?” prof. Dariusz Sybilski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
2. „Dlaczego beton?” prof. Jan Deja, Akademia Górniczo - Hutnicza, Stowarzyszenie Producentów Cementu
3. „Kryteria wyboru rodzaju nawierzchni w GDDKiA” Wacław Michalski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
4. „Nowy katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska
5. „Nawierzchnie długowieczne w technologii betonu cementowego” prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska
6. „Nawierzchnie długowieczne w technologii asfaltowej. Nowe lepiszcze ORLEN-u ” dr Krzysztof Błażejowski, Orlen Asfalt
7.
"Nawierzchnie długowieczne. Kolejny poziom ewolucji w rozwoju drogownictwa" dr Aleksander Zborowski, dr Igor Ruttmar, TPA Instytut Badań Technicznych
8. „Nawierzchnie z betonu wałowanego w praktyce wykonawczej” Marcin Senderski, CEMEX
9. „Nawierzchnie jednowarstwowe z SMA” Ireneusz Strugała, TUGA

10.Nowe trendy w technologiach materiałowych w drogownictwie  Leszek Bukowski,GDDKiA
11. ”Nanotechnologia – doświadczenia europejskie” Piotr Heinrich, Zydex Industries
12. "Technologia zabezpieczenia warstwy sczepnej przed uszkodzeniami nowe doświadczenia" Dominik Małasiewicz, Lhoist
Prezentacja: cz.1cz.2

13. „Optymalizacja konstrukcji nawierzchni z zastosowaniem georusztów trójosiowych Triax” Piotr Mazurowski, Drotest

14 . „Planowane i zrealizowane nowelizacje rozporządzeń w sprawie warunków technicznych dla dróg i drogowych obiektów inżynierskich” Grzegorz Kuczaj, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
15. „Nowy katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” prof. Józef Judycki, dr Piotr Jaskuła, dr Marek Pszczoła, dr Jacek Alenowicz, dr Bohdan Dołżycki, Mariusz Jaczewski, Dawid Ryś, Marcin Stienss, Politechnika Gdańska
16. „Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne dotyczące betonu nawierzchniowego” prof. Jan Deja, Akademia Górniczo – Hutnicza, Stowarzyszenie Producentów Cementu
17. „Nowa instrukcja badania sczepności międzywarstwowej w nawierzchniach asfaltowych” dr Piotr Jaskuła, Politechnika Gdańska

18. „Plany budowy i remontów dróg powiatowych. Doświadczenia zarządców dróg powiatowych w stosowaniu różnych technologii” Adam Czerwiński, Przewodniczący Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych
19.Porównanie kosztów zastosowania nawierzchni asfaltowych i betonowych w gminie Grybów” Marcin Senderski, CEMEX
20. „Nawierzchnie drogowe i lotniskowe. Dłuższa użyteczność dzięki uszczelnieniom” dr Wiesław Dąbrowski, OAT
21.„Ścieżki rowerowe z innowacyjnych, betonowych płyt ZPB Kaczmarek”, dr Grzegorz Śmiertka, ZPB Kaczmarek
22. „Współczesne sposoby budowy nawierzchni dróg leśnych, serwisowych i dojazdowych” Dawid Siemieński, Politechnika Krakowska