MENU GŁÓWNE 2017

Patronat Honorowy

 

GDDKiA

Patronat

 

 

spc

 

SITK logo

PK

Logo konwent Dyrektorow bez napisow
Konwent Dyrektorów Zrządów Dróg Wojewódzkich

KRZDP

IBDiM

 

 

PKD nowe logo male

logo OIGD CMYK pieczatka page 001

Patronat Medialny

 

 

edroga2

ViaExpert

90 RK logo patronat GRANAT

Obiekty inynierskie m w t kontra

winieta drogi 10 2011 kontra

Partner Stategiczny

Partner

 

klotoida

 

Logo DEPOLLUTION

 

Logo Lhoist

 ORLEN ASFALT logo

Firma Współpracująca

 

 

MarbetWil

oat pl x1

kopalnia ogorzelec

 

 

Tensar Logo Red

laboratorium logo bogacki

 

 

Nascon logotyp cmyk przeciagniete page 001

 

 

 

 

Menard logo horizontal colours

 

1. „Budowa dróg krajowych w perspektywie 2014-2023”mgr inż. Katarzyna Weran, mgr inż. Witold Zapaśnik, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Centrala

2. „Wymagania nośności dla wzmocnionego podłoża – konsekwencje braku spójności Katalogu i normy na roboty ziemne” dr inż. Piotr Jaskuła, kierownik Zespołu Budowy Dróg, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska

3. „Wpływ technologii nawierzchni drogowej na dobór metody stabilizacji podłoża gruntowego” mgr inż. Przemysław Gos, Menard Polska Sp. z o.o.

4. „Zastosowanie SOFTBETON-u do wzmacniania słabonośnego i ściśliwego podłoża gruntowego, wykonywania nowych warstw i remontów konstrukcji drogowych" mgr inż. Hanna Jarosz, Cellcontec GmbH

5. „Rozkład naprężeń w konstrukcji nawierzchni podatnej a trwałość podbudowy recyklowanej z dodatkami” prof. dr hab. inż. Marek Iwański; dziekan Wydziału Architektury i Budownictwa, kierownik Katedry, dr inż. Grzegorz Mazurek, dr inż. Przemysław Buczyński, Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Politechnika Świętokrzyska

6. „Właściwości funkcjonalne mieszanek z granulatem asfaltowym” dr inż. Wojciech Bańkowski, z-ca kierownika Zakładu Technologii Nawierzchni, IBDiM

7. „Badania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem ścinek bitumicznych gontów papowych”dr inż. Piotr Zieliński, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska

8. „Redukcja uciążliwości parogazów asfaltu dla środowiska i mieszkańców”  mgr inż. Marek Szatkowski, Westrand Depollution

9. „Jak dostrzec niewidoczne? Metoda georadarowa jako wsparcie efektywnego projektowania wzmocnień nawierzchni” mgr inż. Małgorzata Wutke, specjalista ds. badań, TPA Sp. z o.o.

10. „Czynniki wpływające na jakość projektu wzmocnienia nawierzchni” mgr inż. Aleksandra Zawadzka, specjalista ds. inżynierii nawierzchni, TPA Sp. z o.o.

11. „Zastosowanie siatek stalowych w nawierzchniach drogowych” mgr inż. Tomasz Krawczyk, dyrektor generalny Gruppo Bitumi Poland Sp. z o.o., przedstawiciel Bekaert

12. „Nowe rozwiązanie w konstrukcji nawierzchni istotnie zwiększające trwałość zmęczeniową. Indywidualne projektowanie metodą mechanistyczną - program MWS Pavement Design mgr inż. Małgorzata Garbacz, dyrektor techniczny, Nascon Sp. z o.o.

13. „Bariery stosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w nawierzchniach drogowych w Polsce” dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o.o.

14. „Zagadnienia społeczno-ekonomiczne przy wyborze technologii budowy i remontu nawierzchni” dr hab. inż. Adam Zofka, prof. nadzw. IBDiM, Sekretarz Naukowy IBDiM

15.Future Roadsdr inż. Igor Ruttmar, prezes zarządu, dr inż. Aleksander Zborowski, dyrektor ds. badań i rozwoju, TPA Sp. z o.o.

16. „Power Road® - koncepcja konstrukcji drogowej wykorzystującej odnawialne źródła energii” mgr inż. Dawid Żymełka, dyrektor techniczny, Eurovia Polska S.A.

17. „Gripfibre® - wnioski z realizacji cienkich dywaników emulsyjnych z włóknami w 2017 roku” mgr inż. Wojciech Sorociak, specjalista ds. rozwoju produktu, Eurovia Polska S.A.

18. „Nawierzchnie oczyszczające powietrze” mgr inż. Karolina Pełczyńska, Starszy Specjalista ds. Inżynierii Nawierzchni, TPA Sp. z o.o.

19. „Lekkie kruszywa sztuczne z osadów ściekowych i odpadów mineralnych” dr hab. inż. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, wiceprezes NOT

20. „Projektowanie na 50% wymaganej trwałości” dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o.o., dr hab. inż. Adam Zofka, prof. nadzw. IBDiM, Sekretarz Naukowy IBDiM

21. „Metodologia mechanistyczno-empirycznego projektowania konstrukcji nawierzchni” dr inż. Aleksander Zborowski, dyrektor ds. badań i rozwoju, TPA Sp. z o.o.

22. „Uwzględnienie wpływu stabilizacji kruszywa georusztami heksagonalnymi w projektowaniu konstrukcji nawierzchni” mgr inż. Piotr Mazurowski, dyrektor ds. technologii, Tensar Polska Sp. z o.o.

23. „Analizy kosztowo-ekonomiczne budowy nawierzchni drogowych” dr inż. Ewa Ołdakowska, Zakład Inżynierii Drogowej, Politechnika Białostocka

24. „O wybranych problemach oceny odbiorczej poślizgowości (szorstkości, właściwości przeciwpoślizgowych) nawierzchni drogowych” dr inż. Dariusz Godlewski, Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska, mgr inż. Stanisław Szpinek, Specjalista ds. diagnostyki nawierzchni drogowych i statystycznej analizy wyników badań, Polska Inżynieria Sp. z o.o.;

25. „O wybranych problemach oceny odbiorczej równości nawierzchni drogowych” dr inż. Dariusz Godlewski, Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska, mgr inż. Stanisław Szpinek, Specjalista ds. diagnostyki nawierzchni drogowych i statystycznej analizy wyników badań, Polska Inżynieria Sp. z o.o.;

26. „Ocena nawierzchni drogowych z wykorzystaniem platformy S-mileSys w obszarze inteligentnego miasta” dr inż. Marcin Staniek, Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu

27. „Czynniki wpływające na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni betonowych” mgr inż. Sebastian Witczak, członek zarządu, dyrektor ds. technicznych, TPA Sp. z o.o.

28. „Wyrównywanie i teksturowanie nawierzchni betonowych” mgr inż. Piotr Heinrich, prezes zarządu, OAT Sp. z o.o.

29. „Betonowe drogi samorządowe” mgr inż. Piotr Kijowski, dyrektor Doradztwa Technicznego, Stowarzyszenie Producentów Cementu

30. „Właściwości systemów dynamicznego ważenia pojazdów Weigh-in-Motion” dr inż. Piotr Burnos; prof. dr hab. inż. Janusz Gajda; Katedra Metrologii i Elektroniki, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie