panel KDN18 strona

menu główne 2018

Patronat Honorowy

GDDKiA

Patronat

Klir logo

SITK logo

PK

logo OIGD CMYK pieczatka page 001

IBDiM

ZMRP

Partner Specjalny

logo Eurovia

Partnerzy

 

 ORLEN ASFALT logo

 

klotoida

oat pl x1

Logo Lhoist

Firmy Współpracujące

 

MarbetWil

stowarzyszenie

Zachęcamy do zgłaszania tematów wystąpień:


Mirosław Bajor tel. kom. 501 434 799

Ewelina Nawara tel. kom. 509 548 713

Andrzej Zygmunt tel. kom. 502 257 170
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LISTA POTWIERDZONYCH PREZENTACJI

1. „100 lat niepodległości w polskim drogownictwie”  dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o.o.,

2. „Wnioski z projektów RID w kontekście aktualizacji wymagań technicznych” mgr inż. Leszek Bukowski, naczelnik Wydziału Technologii, Departament Studiów, GDDKiA Centrala;

3. „System Zarządzania Majątkiem, czyli Asset Management w wersji 101”. dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM, Sekretarz Naukowy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

4. „Proaktywne zarządzanie i utrzymanie nawierzchni betonowych w Polsce” mgr inż. Agnieszka Poteraj-Oleksiak, kierownik Zespołu Sieci i Systemów Wspomagających, Wydział Dróg i Sieci Drogowej, GDDKiA Oddział w Warszawie

5. „Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne dla nawierzchni z betonu cementowego” prof. dr hab. inż. Jan Deja, dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu; kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie;

6. „Wpływ warunków technologicznych produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z granulatem asfaltowym na stopień redystrybucji lepiszcza” prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, kierownik Zakładu; mgr inż. Adam Liphardt, Zakład Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska;

7. „Recykling na zimno w przebudowie dróg o mniejszym obciążeniu ruchem” dr inż. Bohdan Dołżycki, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Politechnika Gdańska

8. „Ocena dostosowania nośności nawierzchni do przejazdu pojazdów ponadnormatywnych” dr inż. Dawid Ryś, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Politechnika Gdańska

9. „Wpływ eliminacji z ruchu pojazdów przeciążonych na trwałość zmęczeniową nawierzchni” dr inż. Piotr Zieliński, dr inż. Malwina Spławińska, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska, dr inż. Piotr Burnos, prof. dr hab. inż. Janusz Gajda, Katedra Metrologii i Elektroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

10. „Przegląd szybkich metod naprawy oraz poprawy właściwości powierzchniowych nawierzchni betonowych” mgr inż. Agnieszka Poteraj-Oleksiak, kierownik Zespołu Sieci i Systemów Wspomagających, Wydział Dróg i Sieci Drogowej, GDDKiA Oddział w Warszawie

11. „Proaktywny asset management infrastruktury drogowej na przykładzie konserwacji nawierzchni asfaltowych” dr inż. Wiesław Dąbrowski, prezes zarządu Instytutu Dróg i Lotnisk Sp. z o.o.

12. „Zastosowanie metody ATR-IR do badania struktury chemicznej asfaltów i oceny ich odporności na starzenie”. dr inż. Łukasz Niczke, Laboratorium GDDKiA, Oddział w Zielonej Górze, prof. dr hab. inż. Irena Gaweł, emerytowany profesor Politechniki Wrocławskiej

13. „Warstwy przeciwspękaniowe z asfaltem wysokomodyfikowanym „Orbiton HiMA”. dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o.o., mgr inż. Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

14. „Badanie mieszanek mineralno-asfaltowych w warunkach ścinania przy kontrolowanej sztywności”. dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM, Sekretarz Naukowy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

15. „30+ czyli doświadczenia krajowe w recyklingu na gorąco” dr inż. Wojciech Bańkowski, kierownik Zakładu Technologii Nawierzchni, Przewodniczący Sekcji Drogowej Rady Naukowej IBDiM, dr hab. inż. Jan Król, Zakład Technologii Nawierzchni Drogowych, Instytut Dróg i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska, inż. Karol Gałązka, główny technolog, Oddział Usług Sprzętowych Pruszków, Budimex S.A. mgr inż. Andrzej Szyller, z-ca dyrektora zespołu Wytwórni Mas Bitumicznych, Budimex S.A.

16. „Krzywa wiodąca modułu sztywności z uwzględnieniem poziomu naprężenia w projektowaniu konstrukcji podatnej nawierzchni drogowej” prof. dr hab. inż. Marek Iwański, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury, kierownik Katedry, dr inż. Przemysław Buczyński, dr. inż. Grzegorz Mazurek, Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Politechnika Świętokrzyska

17. „Metody przygotowania granulatu asfaltowego do stosowania w mieszankach mineralno-asfaltowych ” mgr inż. Stanisław Styk, SBI Biuro Inżynierskie Stanisław Styk

18. „Ocena efektywności zastosowania siatek stalowych w przebudowach nawierzchni asfaltowych w Małopolsce” dr inż. Piotr Zieliński, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska

19. „Inteligentne nawierzchnie z betonu z nanomateriałami węglowymi wspomagające ważenie pojazdów w ruchu” dr inż. Aleksandra Kostrzanowska-Siedlarz, Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

20. „Ocena możliwości zastosowania dodatku Rosphalt w aspekcie poprawy właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych” dr inż. Piotr Zieliński, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska, mgr inż. Adam Bochenek, Anticor Sp. z o.o.

21. „NOxer – Pogromca Zanieczyszczeń”

dr inż. Wojciech Sorociak, specjalista ds. rozwoju produktu. Eurovia Polska S.A.

22. „Doświadczenia krajowe w naprawie równości na nowo-budowanych odcinkach oraz zagraniczne w zakresie optymalizacji tekstury nawierzchni betonowych autostrad”. mgr inż. Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT Sp. z o.o.

23. „Wymiana nawierzchni przystanków autobusowych przy użyciu prefabrykatów – szybko i skutecznie”. mgr inż. Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT Sp. z o.o.

24. „Doświadczenia w stosowaniu cementu portlandzkiego żużlowego CEM II/B-S 42,5N w budowie nawierzchni betonowych”  prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, pełnomocnik zarządu ds. Badań i Rozwoju Produktów Grupy Górażdże, Górażdże Cement S.A., Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, mgr inż. Maciej Batog, Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o., koordynator ds. Badań i Rozwoju Produktów Grupy Górażdże, Górażdże Cement S.A

25. „Mieszanki CBGM na inwestycjach drogowych” mgr inż. Artur Paszkowski, kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju, Cement Ożarów, Grupa Ożarów S.A.

26. „Beton wałowany – rozwój technologii w Polsce oraz jego nowe zastosowania” mgr Michał Hebdaś, menadżer Techniczno-Handlowy, CEMEX Polska Sp. z o.o.