MENU GŁÓWNE 2016

Patronat Honorowy

 
LogotypMIBpoziom

Patronat

 
 
 
 
 
 
 

Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich
 

Partner Strategiczny

 
logo Eurovia

Partnerzy

 
 
 
stowarzyszenie
 
 
 
 
 

Firma Wspólpracująca

 
 
 
 
 
 

Patronat Medialny

1.„Nowelizacja WT2-2016 oraz DPT-14 - 2016” Wacław Michalski, dyrektor Departamentu Technologii, GDDKiA
2. "Luminancja nawierzchni wg WT-2 2014. Czy wszystko jasne?" Piotr Miduch, prezes zarządu Centrum Badań Laboratoryjnych „CEBEL” Sp. z o.o.
3.„Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych w Polsce" Sebastian Witczak, członek zarządu, dyrektor ds. technicznych, TPA Sp. z o.o.
4. „Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych – badania, ocena i …… znaki zapytania” dr inż. Marta Wasilewska; dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB, kierownik Zakładu; Paweł Gierasimiuk, Zakład Inżynierii Drogowej, Politechnika Białostocka
5. „Warstwy ścieralne nawierzchni drogowych – przegląd rozwiązań z akustycznego punktu widzenia” dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk,prof. PB, kierownik Zakładu Inżynierii Drogowej, Politechnika Białostocka
6. „PMS (Pavement Management System): przykład wdrożenia” dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDIM, z-ca kierownika Zakładu Technologii Nawierzchni, IBDiM
7. „Wykorzystanie diagnostyki nawierzchni w monitorowaniu gwarancji” Tomasz Wojsz, prezes zarządu Heller Consult Sp. z o.o.
8. „Dobór lepiszczy do ekstremalnie wysokich temperatur nawierzchni” dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju, mgr. inż. Marta Wójcik-Wiśniewska, Orlen Asfalt Sp. z o.o.
9. „Ocena właściwości niskotemperaturowych betonów asfaltowych o wysokim module sztywności (AC WMS)” dr inż. Mariusz Jaczewski, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska
10. ,,Wykorzystanie modeli krzywych wiodących modułu sztywności w projektowaniu konstrukcji podatnej nawierzchni drogowej” dr inż. Przemysław Buczyński; dr inż. Grzegorz Mazurek, prof. dr hab. inż. Marek Iwański, Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Politechnika Świętokrzyska
11. ,,Technologia Gripfibre – poprawa parametrów eksploatacyjnych oraz wydłużenie okresu użytkowania nawierzchni” Dawid Żymełka, dyrektor techniczny, Eurovia Polska S.A.
12. „Reakcja alkalia-kruszywa AAR oraz metody badań uszkodzeń betonu cementowego” Wacław Michalski, dyrektor Departamentu; Witold Zapaśnik, Główny Specjalista, Wydział Betonu i Nawierzchni Betonowych, Departament Technologii GDDKiA
13. „Przegląd wybranych metod badań nieniszczących i możliwość zastosowania ich w diagnostyce nawierzchni betonowych” dr inż. Małgorzata Konopska-Piechurska; Małgorzata Wutke, TPA Sp. z o.o.
14. „Metoda cyfrowej korelacji obrazu w badaniach geosyntetyków i innych materiałów drogowych” dr inż. Jarosław Górszczyk; dr inż. Konrad Malicki, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska
15. „Administracyjne systemy dynamicznego ważenia pojazdów WIM – stan obecny i perspektywy wdrożenia w Polsce” dr inż. Piotr Burnos; prof. dr hab. inż. Janusz Gajda; dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH; Katedra Metrologii i Elektroniki, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie
16. „Charakterystyka mieszanek mineralno-asfaltowych produkowanych w technologii na ciepło (WMA)” dr inż. Marcin Stienss, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska
17. „Wypełniacz mieszany do produkcji trwałych mieszanek mineralnoasfaltowych – doświadczenia ostatnich lat” Ireneusz Strugała, Tuga Sp. z o.o.; Dominik Małasiewicz, Lhoist Polska Sp. z o.o.
18. ,,Asfaltowe technologie przeciwspękaniowe dla nawierzchni drogowych” Jacek Boratyński, główny technolog ds. produkcji, Eurovia Polska S.A.
19. „Problemy oceny własności mieszanek mineralno-cementowoemulsyjnych” dr inż. Piotr Zieliński, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska
20. „Stabilizacja gruntów spotistych przy użyciu spoiw wapiennych” Dominik Małasiewicz, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego
21. „Optymalizacja konstrukcji nawierzchni z zastosowaniem georusztów trójosiowych Tensar TriAx – najnowsze badania” Piotr Mazurowski, menadżer ds. technologii optymalizacji nawierzchni, Tensar Polska Sp. z o.o.
22. „Efektywność zastosowania siatek stalowych w naprawach nawierzchni asfaltowych” dr inż. Piotr Zieliński, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska

ZOBACZ REFERATY WYGŁOSZONE W TRAKCIE SEMINARIUM NAWIERZCHNIE MOSTOWE 2016