KDN19 panel

MENU GŁÓWNE 2019

Patronat Honorowy

LogotypMIpoziom

Patronat

KRZDP

Klir logo

ZMRP

logo OIGD 25 kolor poziom

PKD nowe logo male

IBDiM

Partnerzy Specjalni

oat pl x1

logo Eurovia

Partner

 ORLEN ASFALT logo

 
Tensar Logo Red

klotoida

Firma współpracująca

 

 

Menard logo horizontal colours

Amago logo

 
droglab
 
 
icso
logo pbi grupa RGB bez tla niebieskie
 
 
 
 
GeoBear logo

Patronat medialny

ViaExpert
 
edroga2
RK logo
winieta drogi 10 2011 kontra

W celu zgłoszenia prosimy wypełnić poniższy formularz.

Zgłoszenie uczestnictwa
Faktura
Płatność
Potwierdzenie

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Akceptuję warunki uczestnictwa w konferencji.

Klauzula informacyjna

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję, że:

a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ewelina Nawara, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NAWARA EWELINA MEDIA-PRO POLSKIE MEDIA PROFESJONALNE, NIP: 6252284537, REGON: 241875252, dane kontaktowe: ul. Zawale 24, 42-500 Będzin, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kontaktowy: 32 761 60 60

b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na udział w konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na takie przetwarzanie, dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celach marketingowych, obejmujących przekazywanie Panu/Pani informacji o wydarzeniach organizowanych przez administratora, w tym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail po wyrażeniu przez Pana/Panią zgody na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłanie czasopism,

c) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest administrator (wskazany w pkt. a) powyżej) oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawiciele administratora, a także podmioty, którym administrator powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO (w tym w szczególności podmiot świadczący na rzecz administratora usługi księgowe, usługi hostingu stron internetowych administratora, usługi hostingu poczty elektronicznej e-mail administratora, usługi związane z organizacją konferencji przez administratora),

d) w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu odwołania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych; w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji umowy na udział w konferencji Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia potencjalnych roszczeń, nie krócej niż 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione; w przypadku danych przetwarzanych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO,

e) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 18 ust. 1 RODO oraz do przenoszenia Pana/Pani danych,

f) w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pana/Panu danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,

g) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w razie uznania przez Pana/Panią, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO,

h) podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy na Pana/Pani udział w konferencji,

i) przysługuje Panu/Pani prawo do odwołania w każdym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych w celach marketingowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klauzula informacyjna